Mina fågelbilder

Senast uppdaterad 2023-11-03 av Magnus Bergvall

Fågelbilder som jag har fotograferat

Här hittar ni mina fågelbilderna sorterade i bokstavsordning. Går utmärkt att använda sökrutan om man så vill. De allra flesta fotograferade i Östergötland och på Öland. Har väl fotograferat cirka 270 arter i Sverige. Jag tar mer än gärna bilder på våra vanliga fåglar. Det finns så många vackra fåglar man kan ta bilder på. Vilken utrustning jag använder kan ni läsa om här.

bilder på fåglar
Småsnäppa
rubinnäktergal i Sverige
Rubinnäktergal
fågelbilder ringtrast
Ringtrast

Column 1 Column 2 Column 3
A K S
Aftonfalk Kornsparv Småspov
Alfågel Korp Småtärna
Amurbuskskvätta Kricka Snatterand
Azurmes Kråka Snösparv
B Kungsfiskare Sothöna
Backsvala Kungsfågel Sparvhök
Bergand Kungsfågelsångare Spillkråka
Bergfink Kungsörn Stare
Berglärka Kustpipare Steglits
Berguv Kustsnäppa Stenknäck
Bivråk Kärrsnäppa Stenskvätta
Björktrast Kärrsångare Stjärtand
Blå Kärrhök L Stjärtmes
Blåhake Ladusvala Storlom
Blåmes Lappuggla Storskarv
Bläsand Lavskrika Storskrake
Bläsgås Ljungpipare Storspov
Bofink Lundsångare Strandskata
Brandkronad Kungsfågel Lärkfalk Strömstare
Bronsibis Lövsångare Stäpphök
Brun Glada M Större Hackspett
Brun Kärrhök Mandarinand Större Skrikörn
Brunand Medelhavstrut Större Strandpipare
Brushane Mindre Flugsnappare Större turturduva
Buskskvätta Mindre Hackspett Svart Rödstjärt
Busksångare Mindre Korsnäbb Svartbent Strandpipare
Bändelkorsnäbb Mindre Skrikörn Svarthakad Buskskvätta
D Mindre Strandpipare Svarthakedopping
Domherre Mindre Sångsvan Svarthalsad Dopping
Drillsnäppa Mosnäppa Svarthalsad Trast
Dubbeltrast Myrsnäppa Svarthuvad Mås
Duvhök Myrspov Svarthätta
Dvärgbeckasin N Svartmes
Dvärgmås Nattskärra Svartpannad Törnskata
E Nunnestenskvätta Svartsnäppa
Ejder Näktergal Svarttärna
Enkelbeckasin Nötkråka Svartvingad Glada
Entita Nötskrika Svartvingad Vadarsvala
F Nötväcka Svartvit Flugsnappare
Fasan O Svärta
Fiskgjuse Ormvråk Sånglärka
Fiskmås Orre Sångsvan
Fisktärna Ortolansparv Sädesärla
Fjällgås P Sädgås
Fjällpipare Pilfink Sävsparv
Fjällvråk Pilgrimsfalk Sävsångare
Flodsångare Praktejder T
Forsärla Prutgås Tajgablåstjärt
G P Talgoxe
Gluttsnäppa Prärielöpare Tallbit
Gransångare Pungmes Talltita
Gravand R taltrast
Grå Flugsnappare Rallhäger Tamduva
Grågås Rapphöna Tjäder
Gråhakedopping Ringduva Tobisgrissla
Gråhäger Ringtrast Tofslärka
Gråsiska Rosenfink Tofsmes
Gråsparv Roskarl Tofsvipa
Gråtrut Rostgumpsvala Tordmule
Gräsand Rubinnäktergal Tornfalk
Gräshoppsångare Råka Tornseglare
Grönbena Röd Glada Trana
Grönfink Rödbena Trastsångare
Gröngöling Rödhake Tretåig Hackspett
Grönsiska Rödhalsad Gås Trädgårdssångare
Grönsångare Rödhuvad Törnskata Trädgårdstradkrypare
Gulhämpling Rödspov Trädkrypare
Gulsparv Rödstjärt Trädpiplärka
Gulärla Rödvingetrast Turkduva
Gärdsmyg Rörhöna Turturduva
Gök Rörsångare Tuvsnäppa
Göktyta S Tärnmås
H Salskrake Törnskata
Halsbandsflugsnappare Sandlöpare Törnsångare
Havssula Sibirisk Järnsparv V
Havstrut Sidensvans Varfågel
Havsörn Sillgrissla Vattenrall
Hornuggla Silltrut Vigg
Hussvala Silvertärna Vinterhämpling
Hämpling Skata Vit Stork
Härmsångare Skedand Vitkindad Gås
Höksångare Skedstork Vitnäbbad Islom
Hökuggla Skogsduva Vittrut
J Skogssnäppa Vitvingad Trut
Jaktfalk Skrattmås Vitvingad Tärna
Jorduggla Skräntärna Å
Järnsparv Skäggdopping Årta
K Skäggmes Ä
Kaja Skärfläcka Ägretthäger
Kanadagås Skärsnäppa Ängshök
Kaspisk-Pipare Slaguggla Ängspiplärka
Kattuggla Smalnäbbad Simsnäppa Ärtsångare
Kentsk Tärna Smådopping Ö
Knipa Smålom Ökenstenskvätta
Knölsvan Småskrake Ej spontana och raser
Kohäger Småsnäppa Nordlig karminbiätare
Kolstrast Svartkråka
Brudand


Rulla till toppen