Senast uppdaterad 2023-11-03 av Magnus Bergvall

Fågelbilder som jag har fotograferat

Här hittar ni mina fågelbilderna sorterade i bokstavsordning. Går utmärkt att använda sökrutan om man så vill. De allra flesta fotograferade i Östergötland och på Öland. Har väl fotograferat cirka 270 arter i Sverige. Jag tar mer än gärna bilder på våra vanliga fåglar. Det finns så många vackra fåglar man kan ta bilder på. Vilken utrustning jag använder kan ni läsa om här.

bilder på fåglar
Småsnäppa
rubinnäktergal i Sverige
Rubinnäktergal
fågelbilder ringtrast
Ringtrast

Column 1 Column 2 Column 3
A K S
Aftonfalk Kornsparv Småspov
Alfågel Korp Småtärna
Amurbuskskvätta Kricka Snatterand
Azurmes Kråka Snösparv
B Kungsfiskare Sothöna
Backsvala Kungsfågel Sparvhök
Bergand Kungsfågelsångare Spillkråka
Bergfink Kungsörn Stare
Berglärka Kustpipare Steglits
Berguv Kustsnäppa Stenknäck
Bivråk Kärrsnäppa Stenskvätta
Björktrast Kärrsångare Stjärtand
Blå Kärrhök L Stjärtmes
Blåhake Ladusvala Storlom
Blåmes Lappuggla Storskarv
Bläsand Lavskrika Storskrake
Bläsgås Ljungpipare Storspov
Bofink Lundsångare Strandskata
Brandkronad Kungsfågel Lärkfalk Strömstare
Bronsibis Lövsångare Stäpphök
Brun Glada M Större Hackspett
Brun Kärrhök Mandarinand Större Skrikörn
Brunand Medelhavstrut Större Strandpipare
Brushane Mindre Flugsnappare Större turturduva
Buskskvätta Mindre Hackspett Svart Rödstjärt
Busksångare Mindre Korsnäbb Svartbent Strandpipare
Bändelkorsnäbb Mindre Skrikörn Svarthakad Buskskvätta
D Mindre Strandpipare Svarthakedopping
Domherre Mindre Sångsvan Svarthalsad Dopping
Drillsnäppa Mosnäppa Svarthalsad Trast
Dubbeltrast Myrsnäppa Svarthuvad Mås
Duvhök Myrspov Svarthätta
Dvärgbeckasin N Svartkråka
Dvärgmås Nattskärra Svartmes
E Nunnestenskvätta Svartpannad Törnskata
Ejder Näktergal Svartsnäppa
Enkelbeckasin Nötkråka Svarttärna
Entita Nötskrika Svartvingad Glada
F Nötväcka Svartvingad Vadarsvala
Fasan O Svartvit Flugsnappare
Fiskgjuse Ormvråk Svärta
Fiskmås Orre Sånglärka
Fisktärna Ortolansparv Sångsvan
Fjällgås P Sädesärla
Fjällpipare Pilfink Sädgås
Fjällvråk Pilgrimsfalk Sävsparv
Flodsångare Praktejder Sävsångare
Forsärla Prutgås T
G P Tajgablåstjärt
Gluttsnäppa Prärielöpare Talgoxe
Gransångare Pungmes Tallbit
Gravand R Talltita
Grå Flugsnappare Rallhäger taltrast
Grågås Rapphöna Tamduva
Gråhakedopping Ringduva Tjäder
Gråhäger Ringtrast Tobisgrissla
Gråsiska Rosenfink Tofslärka
Gråsparv Roskarl Tofsmes
Gråtrut Rostgumpsvala Tofsvipa
Gräsand Rubinnäktergal Tordmule
Gräshoppsångare Råka Tornfalk
Grönbena Röd Glada Tornseglare
Grönfink Rödbena Trana
Gröngöling Rödhake Trastsångare
Grönsiska Rödhalsad Gås Tretåig Hackspett
Grönsångare Rödhuvad Törnskata Trädgårdssångare
Gulhämpling Rödspov Trädgårdstradkrypare
Gulsparv Rödstjärt Trädkrypare
Gulärla Rödvingetrast Trädpiplärka
Gärdsmyg Rörhöna Turkduva
Gök Rörsångare Turturduva
Göktyta S Tuvsnäppa
H Salskrake Tärnmås
Halsbandsflugsnappare Sandlöpare Törnskata
Havssula Sibirisk Järnsparv Törnsångare
Havstrut Sidensvans V
Havsörn Sillgrissla Varfågel
Hornuggla Silltrut Vattenrall
Hussvala Silvertärna Vigg
Hämpling Skata Vinterhämpling
Härmsångare Skedand Vit Stork
Höksångare Skedstork Vitkindad Gås
Hökuggla Skogsduva Vitnäbbad Islom
J Skogssnäppa Vittrut
Jaktfalk Skrattmås Vitvingad Trut
Jorduggla Skräntärna Vitvingad Tärna
Järnsparv Skäggdopping Å
K Skäggmes Årta
Kaja Skärfläcka Ä
Kanadagås Skärsnäppa Ägretthäger
Kaspisk-Pipare Slaguggla Ängshök
Kattuggla Smalnäbbad Simsnäppa Ängspiplärka
Kentsk Tärna Smådopping Ärtsångare
Knipa Smålom Ö
Knölsvan Småskrake Ökenstenskvätta
Kohäger Småsnäppa Ej spontana och raser
Kolstrast Nordlig karminbiätare
Brudand