Senast uppdaterad 2024-07-16 av Magnus Bergvall

Fågelbilder som jag har fotograferat

Här hittar ni mina fågelbilderna sorterade i bokstavsordning. Går utmärkt att använda sökrutan om man så vill. De allra flesta fotograferade i Östergötland och på Öland. Har väl fotograferat cirka 270 arter i Sverige. Jag tar mer än gärna bilder på våra vanliga fåglar. Det finns så många vackra fåglar man kan ta bilder på. Vilken utrustning jag använder kan ni läsa om här.

bilder på fåglar
Småsnäppa
rubinnäktergal i Sverige
Rubinnäktergal
fågelbilder ringtrast
Ringtrast

Column 1 Column 2 Column 3
A Kornsparv Snatterand
Aftonfalk Korp Snösparv
Alfågel Kricka Sothöna
Amurbuskskvätta Kråka Sparvhök
Azurmes Kungsfiskare Spetsbergsgås
B Kungsfågel Spillkråka
Backsvala Kungsfågelsångare Stare
Bergand Kungsörn Steglits
Bergfink Kustpipare Stenknäck
Berglärka Kustsnäppa Stenskvätta
Berguv Kärrsnäppa Stjärtand
Bivråk Kärrsångare Stjärtmes
Björktrast L Storlom
Blå Kärrhök Ladusvala Storskarv
Blåhake Lappuggla Storskrake
Blåmes Lavskrika Storspov
Bläsand Ljungpipare Strandskata
Bläsgås Lundsångare Strömstare
Bofink Lärkfalk Stäpphök
Brandkronad Kungsfågel Lövsångare Större Hackspett
Bronsibis M Större Skrikörn
Brun Glada Mandarinand Större Strandpipare
Brun Kärrhök Medelhavstrut Större turturduva
Brunand Mindre Flugsnappare Svart Rödstjärt
Brushane Mindre Hackspett Svartbent Strandpipare
Buskskvätta Mindre Korsnäbb Svarthakad Buskskvätta
Busksångare Mindre Skrikörn Svarthakedopping
Bändelkorsnäbb Mindre Strandpipare Svarthalsad Dopping
D Mindre Sångsvan Svarthalsad Trast
Domherre Mosnäppa Svarthuvad Mås
Drillsnäppa Myrsnäppa Svarthätta
Dubbeltrast Myrspov Svartkråka
Duvhök N Svartmes
Dvärgbeckasin Nattskärra Svartpannad Törnskata
Dvärgmås Nunnestenskvätta Svartsnäppa
E Näktergal Svarttärna
Ejder Nötkråka Svartvingad Glada
Enkelbeckasin Nötskrika Svartvingad Vadarsvala
Entita Nötväcka Svartvit Flugsnappare
F O Svärta
Fasan Ormvråk Sånglärka
Fiskgjuse Orre Sångsvan
Fiskmås Ortolansparv Sädesärla
Fisktärna P Sädgås
Fjällgås Pilfink Sävsparv
Fjällpipare Pilgrimsfalk Sävsångare
Fjällvråk Praktejder T
Flodsångare Prutgås Tajgablåstjärt
Forsärla Prärielöpare Talgoxe
G Pungmes Tallbit
Gluttsnäppa R Talltita
Gransångare Rallhäger taltrast
Gravand Rapphöna Tamduva
Grå Flugsnappare Ringduva Tjäder
Grågås Ringtrast Tobisgrissla
Gråhakedopping Rosenfink Tofslärka
Gråhäger Roskarl Tofsmes
Gråsiska Rostgumpsvala Tofsvipa
Gråsparv Rubinnäktergal Tordmule
Gråtrut Råka Tornfalk
Gräsand Röd Glada Tornseglare
Gräshoppsångare Rödbena Trana
Grönbena Rödhake Trastsångare
Grönfink Rödhalsad Gås Tretåig Hackspett
Gröngöling Rödhuvad Törnskata Trädgårdssångare
Grönsiska Rödspov Trädgårdstradkrypare
Grönsångare Rödstjärt Trädkrypare
Gulhämpling Rödvingetrast Trädpiplärka
Gulsparv Rörhöna Turkduva
Gulärla Rörsångare Turturduva
Gärdsmyg S Tuvsnäppa
Gök Salskrake Tärnmås
Göktyta Sandlöpare Törnskata
H Sibirisk Järnsparv Törnsångare
Halsbandsflugsnappare Sidensvans V
Havssula Sillgrissla Varfågel
Havstrut Silltrut Vattenrall
Havsörn Silvertärna Vigg
Hornuggla Skata Vinterhämpling
Hussvala Skedand Vit Stork
Hämpling Skedstork Vitkindad Gås
Härmsångare Skogsduva Vitnäbbad Islom
Höksångare Skogssnäppa Vittrut
Hökuggla Skrattmås Vitvingad Trut
J Skräntärna Vitvingad Tärna
Jaktfalk Skäggdopping Å
Jorduggla Skäggmes Årta
Järnsparv Skärfläcka Ä
K Skärsnäppa Ägretthäger
Kaja Slaguggla Ängshök
Kanadagås Smalnäbbad Simsnäppa Ängspiplärka
Kaspisk-Pipare Smådopping Ärtsångare
Kattuggla Smålom Ö
Kentsk Tärna Småskrake Ökenstenskvätta
Knipa Småsnäppa
Knölsvan Småspov Ej spontana och raser
Kohäger Småtärna Nordlig karminbiätare
Kolstrast Brudand