Spillkråka – Black Woodpecker

Senast uppdaterad 2023-02-19 av Magnus Bergvall

Spillkråka – Dryocopus martius

Spillkråka tillhör familjen hackspettar. Den största hackspetten vi har i landet med en storlek på cirka 46 cm. Den är i stort helt svart, hanen har rött på huvudet och honan i nacken. Häckar nästan i hela landet utom i fjällen. Födan är myror, men även andra insekter och skalbaggar.
En art jag har haft svårt med att få bilder på. Hör den men ser den sällan.

spillkråka
Fotograferad i Åby Norrköping
NIKON D90, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2012-04-09 08:37:01, 1/800 sec, f/4.5, ISO 400, Aperture priority

spillkråka
Fotograferad i Svensksundsviken Norrköping
NIKON D80, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2009-06-15 18:38:56, 1/100 sec, f/4, ISO 400, Aperture priority

spillkråka
Fotograferad i Svensksundsviken Norrköping
NIKON D80, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2008-05-21 16:24:57, 1/100 sec, f/5, ISO 250, Aperture priority

Rulla till toppen