Spillkråka – Black Woodpecker

Senast uppdaterad 2024-06-06 av Magnus Bergvall

Spillkråka - (Black Woodpecker)

Spillkråka – Dryocopus martius

Spillkråkan, med sitt eleganta svarta fjäderdräkt och röda pannband, är en symbol för Sveriges vilda skogar. Den är en av våra största hackspettar och en fascinerande fågel att observera. Storlek på 46-51 cm lång, med ett vingspann på 71-81 cm. Fjäderdräkten är Svart med vit fläck på vingarna och en röd fläck på pannan. Kraftig näbb och mejselformad, perfekt för att hacka i trä. Stjärtspröt: Lång och spetsig, hjälper till med balansen när den hackar. Spillkråkan trivs i gamla, lövrika skogar med gott om döda träd. Den föredrar talldominerad skog, men kan också hittas i blandskogar och rena lövskogar. Bergig terräng verkar vara gynnsamt för arten. Spillkråkan hackar ut sitt bohål i en gammal, död trädstam. Båda föräldrarna samarbetar om att bygga boet, vilket kan ta upp till en månad.


Honan lägger 4-6 ägg som ruvas i ca 12 dagar. Ungarna stannar kvar i boet i ca 25 dagar innan de flyger ut. Spillkråkan är en allätare och äter en variation av insekter, larver, nötter, bär och frön. Den hackar ofta hål i barken på träd för att komma åt vedlevande insekter. Ibland kan den också plundra andra fågelbon för ägg och ungar. Spillkråkans bestånd har minskat de senaste decennierna på grund av förlust av livsmiljöer och fragmentering av skogar. Skogsbruk med korta omloppstider och brist på gamla träd är ett stort hot mot arten. Spillkråkan är också känslig för bekämpningsmedel som används i skogen.

Spillkråka - (Black Woodpecker)
Fotograferad i Herrebro våtmark i Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2024-06-06 06:03:07
Exponeringstid: 1/2000 sec, F-nummer: f/5, ISO-värde: ISO 500, Exponeringsprogram: Manual.
Spillkråka - (Black Woodpecker)
Fotograferad i Långvik Katrineholm.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2024-02-24 13:44:41
Exponeringstid: 1/2000 sec, F-nummer: f/5, ISO-värde: ISO 1000.
spillkråka
Fotograferad vid Knuthöjdsmosse Västmanland
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-05-27 10:09:52
Spillkråka - Black Woodpecker
Fotograferad i Åby Norrköping
Kamera: NIKON D90, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2012-04-09 08:37:01
Spillkråka - Black Woodpecker
Fotograferad i Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D80, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2009-06-15 18:38:56
Spillkråka - Black Woodpecker
Fotograferad i Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D80, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2008-05-21 16:24:57