Mosnäppa – Temminck’s Stint

Senast uppdaterad 2024-02-10 av Magnus Bergvall

mosnäppa går i gräs med vatten i bakgrunden

Mosnäppa – Calidris temminckii

Mosnäppa tillhör familjen snäppor. En liten vadare med en storlek på cirka 14 cm. Häckar från norra Jämtland till Torne lappmark. Ses under flyttning i övriga delar. Födan består av insekter, maskar och kräftdjur. Har sitt bo på marken i en liten grop. De brukar ses rasta vid Vadarkärret i Beteby på våren.

mosnäppa går på vadarmarken i profil, fotograferad från låg vinkel
Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-08-22 08:28:42
mosnäppa på marken och letar föda
Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-08-22 08:29:16
två stycken som går i gräs med vatten i bakgrunden
Två mosnäppor som födosöker vid Beteby i Svensksundsviken
Kamera: NIKON D7200, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2017-05-20 09:58:41
mosnäppa går i lera med gräs i förgrunden och vatten i bakgrunden
Beteby Svensksundsviken
Kamera: NIKON D7200, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2017-05-20
mosnäppa letar föda i strandkanten
Fotograferad på Öland
Kamera: NIKON D7200, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2017-05-26 08:40:06
mosnäppa ses i profil åt höger i gräs och vatten
Fotograferad vid Beteby Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D90, Objektiv: AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED, Datum / Tid: 2012-05-16 10:08:05
mosnäppa
Fotograferad vid Beteby Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D90, Objektiv: AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED, Datum / Tid: 2012-05-16 09:59:49