Sandlöpare – Sanderling

Senast uppdaterad 2023-03-20 av Magnus Bergvall

Sandlöpare – Calidris alba

Sandlöpare tillhör familjen snäppor. Den har en storlek på cirka 18-21 cm och en vingspann på cirka 40–45 cm. Den häckar cirkumpolärt i Arktis och övervintrar i både Afrika, Sydamerika och Australien. Födan är av insekter under sommartid, annars även små krabbor och andra små ryggradslösa djur som den hittar i strandkanten. Den har sitt bo i en grund grop i grus eller sand, bomaterial torra löv och lavar. Lägger normalt 4 ägg som den ruvar i 24-32 dygn. Ungarna är flygfärdiga efter cirka 17 dygn.

Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling
Adult sandlöpare fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
vNIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling
Adult fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling
Adult fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling tillsammans med en kärrsnäppa
Tillsammans med en kärrsnäppa fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling
Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling
Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling tillsammans med en kärrsnäppa
Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling ungfågel
Fotograferad vid Seby Öland
NIKON D7000, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum: 2012-08-25
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling ungfågel
Fotograferad vid Seby Öland
NIKON D7000, Nikon AF 300mm f/4.0 , Datum: 2012-08-25
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling sovande ungfågel
Fotograferad vid Seby Öland
NIKON D7000, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum: 2012-08-25
Sandlöpare - Calidris alba - Sanderling
Fotograferad vid Seby Öland
NIKON D7000, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum: 2012-08-25
Rulla till toppen