Sandlöpare – Sanderling

Senast uppdaterad 2024-02-06 av Magnus Bergvall

sandlopare - (sanderling)

Sandlöpare – Calidris alba

Sandlöpare tillhör familjen snäppor. Den har en storlek på cirka 18-21 cm och en vingspann på cirka 40–45 cm. Den häckar cirkumpolärt i Arktis och övervintrar i både Afrika, Sydamerika och Australien. Födan är av insekter under sommartid, annars även små krabbor och andra små ryggradslösa djur som den hittar i strandkanten. Den har sitt bo i en grund grop i grus eller sand, bomaterial torra löv och lavar. Lägger normalt 4 ägg som den ruvar i 24-32 dygn. Ungarna är flygfärdiga efter cirka 17 dygn. Den ses ofta på sandstränder då de snabbt springer fram och tillbaka efter föda. Har man tur och får se den när så kan se att den saknar baktå.

Sandlöpare fotograferad från låg vinkel, står i profil i vattnet i solsken
Adult sandlöpare under höstflytten fotograferad vid Leonardsberg Norrköping. Just denna var 1:a fynd för lokalen.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
Sandlöpare letar föda i våtmarken med vattendroppar från näbben
Kanotudden i Leonardsberg Norrköping, den kom ganska nära mig där jag låg platt.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
adult sandlöpare går i vatten kanten
Leonardsberg Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
Sandlöpare tittar in i kameran vid kanten av vattnet
Leonardsberg Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
Sandlöpare står i vatten med strand framför sig, solen skiner
Leonardsberg Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
adult sandlöpare - sanderling - går i profil på sanden åt höger i bilden
Leonardsberg Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
Sandlöpare letar föda tillsammans med en kärrsnäppa, vatten i bakgrunden
Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
Sandlöpare går i vatten och tittar nedåt efter mat
Letar föda vid Leonardsberg Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
Sandlöpare går och letar föda i strandkanten
Födosöker i sanddynerna vid Leonardsberg Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
Sandlöpare tillsammans med en kärrsnäppa och letar föda, båda med huvudet nedåt
Leonardsberg Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum: 2022-08-29.
Sandlöpare ungfågel som födosöker våtmark, vatten framför och bakom
Födosöker vid Seby Öland.
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum: 2012-08-25.
Sandlöpare ungfågel  tittar in i kameran, blått vatten i bakgrunden
Fotograferad vid Seby Öland.
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0 , Datum: 2012-08-25.
Sandlöpare juvenil som vilar vid vattnet men står på lera
En vilande sandlöpare. Fotograferad vid Seby Öland.
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum: 2012-08-25.
juvenil Sandlöpare med en kustsnäppa bakom sig
Fotograferad vid Seby Öland med kustsnäppa bakom.
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum: 2012-08-25.