Myrspov – Bar-tailed Godwit

Senast uppdaterad 2024-06-04 av Magnus Bergvall

Myrspov - Bar-tailed Godwit går i gräs

Myrspov – Limosa lapponica

Myrspoven, med sin långa, böjda näbb och eleganta silhuett, är en fascinerande vadarfågel som förgyller Sveriges våtmarker. Den har en kroppslängd på 33-41 cm och ett vingspann på 70-80 cm. Den häckar i de nordligaste delarna av landet, men ses under flyttningen i stora flockar längs kusterna och på rastplatser i södra Sverige. Myrspoven är en av de fåglar som genomför de längsta non-stop-flygningarna i världen.

Den flyger mellan häckningsplatserna i Sibirien och Alaska och vinterkvarteren i Västeuropa och Afrika, en resa på upp till 11 000 kilometer! I Sverige häckar myrspoven i små, isolerade populationer på myrar och våtmarker i Lappland. Den är en skicklig jägare och livnär sig på insekter, maskar och smådjur som den hittar i den mjuka marken.

Myrspov - Bar-tailed Godwit i gräs med vatten
Fotograferad på Ölands Södra Udde
Kamera: NIKON D50, Objektiv: AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED, Datum / Tid: 2007-08-04 07:15:33
Myrspov - Bar-tailed Godwit på marken med lera på bäbben
Fotograferad vid Seby Öland
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2012-10-11 13:01:12
Myrspov - Bar-tailed Godwit
Kamera: IKON D7000, Objektiv: AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED, Datum / Tid: 2012-10-11 12:58:07
Exponeringstid: 1/1250 sec, F-nummer: f/5.6, ISO-värde: ISO 400
Myrspov - Bar-tailed Godwit 16 stycken som flyger åt höger med blå himmel
Fotograferad vid Seby Öland
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2013-07-27 16:58:13
Myrspov - Bar-tailed Godwit
Kamera: NIKON D50, Objektiv: AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED, Datum / Tid: 2007-08-04 07:04:43
Exponeringstid: 1/640 sec, F-nummer: f/5.6, ISO-värde: ISO 200