Storspov – Eurasian Curlew

Senast uppdaterad 2024-05-11 av Magnus Bergvall

Storspov – Numenius arquata

Storspov - (Eurasian Curlew) -flyger

En majestätisk besökare på våra fält och myrar. Storspoven är en ståtlig vadarfågel med lång, böjd näbb och gråbrun fjäderdräkt. Den är lätt att känna igen på sin storlek, den är ungefär lika stor som en kråka, och sitt dova trummande läte. Arten tillhör familjen snäppor. En stor vadare med storlek på cirka 50-55 cm och en vingspann ca 1 m. Hanarna har mörkare teckningar än honorna. Storspoven häckar på öppna marker som myrar, ängar och Betesmarker. Den lägger 4 .ägg i ett enkelt rede på marken. Båda föräldrarna tar hand om äggen och ungarna. Den söker efter mat med sin långa näbb i mjuk jord. Den äter maskar, insekter, små kräftdjur och bär. Den är en långflyttare som övervintrar i Afrika.

Den anländer till Sverige i slutet av april eller början av maj och flyttar söderut igen i juli och augusti. Arten är starkt hotad i Sverige på grund av förlust av livsmiljöer, intensivt jordbruk och predation från rovdjur. Det pågår ett antal projekt för att skydda storspoven i Sverige. Dessa inkluderar att skapa nya livsmiljöer, förbättra jordbrukspraктиken och bekämpa rovdjur. Storspoven är Västerbottens landskapsfågel. Den har en lång livslängd och kan bli upp till 30 år gammal. Storspoven har en viktig roll i ekosystemet genom att äta skadedjur.

Storspov - (Eurasian Curlew)
Förlust av livsmiljöer, intensivt jordbruk och predation från rovdjur hotar storspovens framtid. Fotograferad i Leonardsberg Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-08-22 08:09:05
Exponeringstid: 1/2500 sec, F-nummer: f/5.6, ISO-värde: ISO 500, Exponeringsprogram: Manual
flygande - Storspov - (Eurasian Curlew)
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-07-24 07:54:05
Storspov - (Eurasian Curlew)
Fotograferad i Leonardsberg Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-07-24 07:54:03
Exponeringstid: 1/2500 sec, F-nummer: f/5.6, ISO-värde: ISO 500, Exponeringsprogram: Manual
Storspov - (Eurasian Curlew)
Den majestätiska storspoven, en symbol för våra öppna marker. Fotograferad på Öland
NIKON D7200, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2016-05-04 10:22:27
Exponeringstid: 1/640 sec, F-nummer: f/5.6, ISO-värde: ISO 500, Exponeringsprogram: Aperture priority
Storspov - (Eurasian Curlew) -spelande
Storspoven är en av våra största vadarfåglar, ungefär lika stor som en kråka. Fotograferad vid Vombs Ängar
NIKON D80, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2008-04-28 12:45:39
Exponeringstid: 1/800 sec, F-nummer: f/5.6, ISO-värde: ISO 200, Exponeringsprogram: Aperture priority