Blåmes – Blue Tit

Senast uppdaterad 2024-04-26 av Magnus Bergvall

Blåmes - (Blue Tit)

Blåmes – Cyanistes caeruleus

Blåmesen är en livlig och färgglad liten fågel som är vanligt förekommande i Sverige. Dess karaktäristiska blåa ovansida, gula bröst och vita kinder gör den lätt att känna igen. Blåmes tillhör familjen mesar. Det är väl den fågel de allra flesta känner igen. Storlek på 12 cm. Blåmesen trivs i olika miljöer, inklusive trädgårdar, parker, skogar och jordbruksmark, där den ofta ses hoppa runt bland grenarna eller besöka fågelmatningar. Denna charmiga fågel är känd för sin energiska och lekfulla natur. Den är också en skicklig insektsätare och kan balansera på grenar och klängväxter med stor precision när den söker föda. Blåmesen är en utmärkt sångare och dess glada sång hörs ofta under våren och sommaren när den lockar till sig partner och etablerar revir.

Blåmesen bygger sitt bo i håligheter i träd eller i fågelholkar och tar hand om sina ungar med omsorg och uppmärksamhet. Dess närvaro i trädgårdar och parker är både trevlig och nyttig då den hjälper till att hålla skadedjur i schack. Att observera blåmesen i sin naturliga miljö ger en glädjefylld och fridfull upplevelse och bidrar till att berika vårt lands fågelliv. Finns i södra och mellersta delen av landet och i viss mån även i de norra delarna av landet. Håller till i löv och blandskog och i trädgårdar. En vanlig fågel vid fågelbordet på vintern.

Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad vid Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-04-06 15:47:31
Blåmes - (Blue Tit)
Blåmes vid Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500 Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II Datum: 2023-03-11
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Skarphagen
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-02-11 11:34:55
Blåmes - (Blue Tit) - snöfall
Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-02-05 12:42:12
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-01-27 11:25:41
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-01-19 11:45:28
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-01-08 12:20:50
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-12-17 12:56:15
Blåmes - (Blue Tit)
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-12-03 11:11:38
Exponeringstid: 1/1600 sec, F-nummer: f/4, ISO-värde: ISO 1600
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Vilbergen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-04-25 16:21:37
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-12-26 11:29:23
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad vid Herrebro Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-10-08 09:30:41
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad vid Vrinnevi Våtmark Norrköping
Kamera: NIKON D7200, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2016-04-27 08:00:50
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Kårtorp Norrköping
Kamera: NIKON D7100, Nikon, Objektiv: AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2013-12-07 10:13:16
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Kårtorp Norrköping
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2012-12-14 11:48:34
Blåmes - (Blue Tit)
Fotograferad i Kårtorp Norrköping
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2012-12-14 11:48:00