Dvärgbeckasin – Jack Snipe

Senast uppdaterad 2023-02-19 av Magnus Bergvall

Dvärgbeckasin – Lymnocryptes minimus

Dvärgbeckasin tillhör familjen snäppor. Storlek på cirka 20 cm och en vingspann på cirka 35 cm. Finns sällsynt i fjälltrakterna och även i sydvästra Småland. Ses på hösten även i andra delar av landet. Den ligger ofta och trycker. När man kommer väldigt nära så lättare den och flyger i väg en bit. Svår att upptäcka där den ligger i den blötare delen av vegetationen.

dvärgbeckasin födosöker
Fotograferad vid Ölands Södra Udde.
NIKON D7000, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2013-10-11 12:37:37
Exponeringstid: 1/320 sec, F-nummer: f/7.1, ISO-värde: ISO 400, Exponeringsprogram: Aperture priority