Ängshök – Montague’s Harrier

Senast uppdaterad 2023-05-16 av Magnus Bergvall

Ängshök – Circus pygargus

Ängshök till hör familjen hökar. Storlek på cirka 40-50 cm och en vingspann på 95-115 cm. Finns sällsynt i södra Sverige, De flesta på Öland. En art som skyddas. Är väldigt känslig och många häckningar misslyckas. Födan är gnagare, småfåglar och deras ägg. Även groddjur och insekter.

Ängshök flyger över vatten
Fotograferad vid Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D80,Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2011-04-28 17:14:15
Ängshök flyger och ses lite underifrån
Fotograferad vid Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D80, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2010-05-02 13:14:04
Ängshök underifrån hane
Fotograferad vid Beteby Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D80, Obektiv: Nikon AF 300mm f/4,0, Datum / Tid: 2010-05-02 13:14:04
Ängshök hanne
Fotograferad vid Beteby Svensksundsviken Norrköping
NIKON D80, Nikon AF 300mm f/4,0, Datum Datum / Tid: 2010-05-11 18:57:47