Rörsångare – European Reed Warbler

Senast uppdaterad 2024-05-12 av Magnus Bergvall

Rörsångare - European Reed Warbler - sitter fint på ett vasstrå och sjunger, näbben öppen

Rörsångare – Acrocephalus scirpaceus

Rörsångare tillhör familjen rörsångare. En medelstor sångfågel, ca 12,5-14 cm lång. Brun ovansida med svagt olivgrå ton på ryggen och rostbrun övergump. Beigevit undersida och vitaktig strupe. Mörka ben och svart näbb. Hanen har en tydlig mörk längsgående strimma på strupen och bröstet, honan har en mer diffus strimma. Lätet är ett kraftfull och varierad sång, beskriven som skarp och kvittrande. Kan inkludera imitationer av andra fåglar. Trivs i våtmarker, vassområden, löv- och blandskogar, gärna nära vatten. Kan även ses i parker och trädgårdar med tät vegetation. Vanlig i hela Sverige, förutom fjällområden. Har utökat sitt utbredningsområde norrut under de senaste decennierna. Bygger ett korgformat bo av gräs och vasstrån, ofta placerat lågt i vegetationen nära vatten. Honan lägger 3-6 ägg som ruvas i 12-14 dagar. Ungarna stannar i boet i ca 10-12 dagar.

Arten är en flyttfågel som drar söderut under hösten och återvänder norrut under våren. Vinterkvarteren ligger i Afrika och södra Europa. Allätare som äter insekter, spindlar, snäckor, bär och frön. Under vintern äter den mest frön och bär. Den är klassad som “livskraftig” av Artdatabanken. Populationen är dock stadd i viss nedgång på grund av bland annat förlust av livsmiljöer. Rörsångaren är en av de vanligaste fåglarna i Europa. Den har en stark sångtradition och förekommer ofta i litteratur och poesi. Rörsångaren är en viktig del av ekosystemet och bidrar till att kontrollera populationer av insekter och spindlar.

Rörsångare - European Reed Warbler - sjunger i vassen mot gul bakgrund
Fotograferad vid Herrebro Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-06-09 07:13:34
Rörsångare - European Reed Warbler - sjungande med näbben öppen sittandes på vass
Rörsångarens kraftfulla sång ekar genom vass och lövverk. Fotograferad vid Beteby Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-05-26 07:45:15
Rörsångare - European Reed Warbler - sjunger i vassen en tidig morgon
Den vita strupen och de ljusa ögonbrynen ger rörsångaren ett vänligt utseende. Fotograferad vid Beteby Svensksundsviken Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-05-26 07:44:24
Rörsångare - European Reed Warbler - på ett grässtrå
Den långa, smala näbben är perfekt anpassad för att fånga insekter. Fotograferad i Getterön Varberg
Kamera: NIKON D80, Datum / Tid: 2010-08-21 18:02:58
Rörsångare - European Reed Warbler - på en gren inne i ett träd
Fotograferad vid Ensjön Norrköping
Kamera: NIKON D80, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2008-07-04 18:50:13