Backsvala – Sand Martin

Senast uppdaterad 2024-04-26 av Magnus Bergvall

Backsvala - (Sand Martin) -2 stycken som flyger

Backsvala – Riparia riparia

Backsvalan, en symbol för sommar och värme, är en vanlig och älskad gäst i Sveriges natur. Den anländer i slutet av april och stannar till slutet av augusti, och förgyller våra marker med sin graciösa flykt och akrobatiska färdigheter. Backsvalan är ca 17-20 cm lång och har en mörkblå ovansida med en vit mage och en röd strupe. Den har en kluven svans och korta ben. Svalans vingar är långa och smala, vilket gör att den kan flyga mycket snabbt och smidigt. Den är en insektsätare och jagar insekter i luften. Den är känd för sin akrobatiska flykt och kan ändra riktning och hastighet med stor precision.

Svalan bygger sina bon av lera under taknockar, broar och andra skyddade platser. Den bygger ofta flera bon tillsammans i kolonier. Backsvalan trivs i öppna landskap med vatten i närheten, t.ex. jordbrukslandskap, byar och städer. Den finns i hela Sverige, förutom i de allra nordligaste delarna. Arten är inte akut hotad, men dess populationer har minskat något på grund av brist på lämpliga boplatser och bekämpning av insekter.

Backsvala flyger
Njut av backsvalans graciösa flykt och akrobatiska färdigheter, en symbol för sommar och värme i Sverige. Fotograferad vid Herrebro Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-05-25 16:12:29
flygande backsvala en klar och solig dag
Fotograferad vid Herrebro Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-05-26 17:19:24
Backsvala flyger över vatten
Fotograferad vid Herrebro Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-05-29 15:57:53
Backsvala flyger över vatten med alger i
Backsvalan är en skicklig jägare som fångar insekter i luften med stor precision. Fotograferad vid Herrebro Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-05-29 16:09:37