Myrsnäppa – Broad-billed Sandpiper

Senast uppdaterad 2024-06-04 av Magnus Bergvall

Myrsnäppa - (Broad-billed Sandpiper)

Myrsnäppa – Limicola falcinellus

Myrsnäppan (Limicola falcinellus) är en ovanlig vadare som förgyller Sveriges myrmarker med sin unika charm. Den fängslar blickar hos fågelskådare och naturfotografer med sin karaktäristiska näbb och diskreta fjäderdräkt. Storlek: 15-18 cm lång, 35 cm vingspann. Färg: Mörkgrå och rödbrun ovansida, vit undersida, lång, mörk näbb med en krök på spetsen. Kännetecken: Lång, böjd näbb, mörka ben, vit vingfläck i flykten. Myrsnäppan trivs i blöta gungflymyrar, ofta i norra Sverige. Den söker sig till områden med rik tillgång på myror och andra små insekter, som utgör dess huvudsakliga föda. Den är en relativt tyst och skygg fågel. Den rör sig ofta ensam eller i små flockar och söker mat med sin långa näbb i den mjuka myren.

Den är en skicklig flygfågel och ses ofta under flyttningen. Arten häckar i norra Sverige och Finland. Den bygger sina bon på marken av gräs och ris och lägger vanligtvis 4 ägg. Båda föräldrarna tar hand om ungarna, som blir flygfärdiga efter ca 25 dagar. Arten är en långflyttande fågel som övervintrar i Afrika och Asien. Den har en lång och böjd näbb som är perfekt anpassad för att fånga myror och andra små insekter. Myrsnäppan är en relativt ovanlig fågel i Sverige och ses oftast under flyttningen. Arten har minskat i antal på grund av förlust av livsmiljöer.

Myrsnäppa - (Broad-billed Sandpiper)
Födosöker i våtmarken Fotograferad i Beijershamn Öland vid lågt vattenstånd.
Kamera: D7100, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2014-05-30 13:29:40
Exponeringstid: 1/500 sec, F-nummer: f/8, ISO-värde: ISO 400, Exponeringsprogram: Aperture priority
Myrsnäppa - (Broad-billed Sandpiper)
Kamera: D7100, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2014-05-30 13:29:21
Exponeringstid: 1/640 sec, F-nummer: f/8, ISO-värde: ISO 400, Exponeringsprogram: Aperture priority
Myrsnäppa - (Broad-billed Sandpiper)
Kamera: D7100, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2014-05-30 13:44:32
Exponeringstid: 1/1600 sec, F-nummer: f/7.1, ISO-värde: ISO 500, Exponeringsprogram: Aperture priority
Myrsnäppa - (Broad-billed Sandpiper)
Kamera: D7100, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2014-05-30 13:35:47
Exponeringstid: 1/640 sec, F-nummer: f/7.1, ISO-värde: ISO 500, Exponeringsprogram: Aperture priority