Rostgumpsvala – Red-rumped Swallow

Senast uppdaterad 2024-05-21 av Magnus Bergvall

Rostgumpsvala - (Red-rumped Swallow) flyger

Rostgumpsvala – Cecropis daurica

Rostgumpsvala: En ovanlig gäst i Sverige
Rostgumpsvalan (Cecropis daurica) är en vacker och ovanlig fågelart i Sverige. Den tillhör familjen svalor, men skiljer sig från våra vanliga ladusvalor och hussvalor genom sin roströda övergump och svarta stjärt. Den har en storlek på cirka 14-19 cm. Den har en lång och kluven stjärt, och en sandfärgad grundton på strupe, bröst och buk. Den adulta fågeln har en blåsvart rygg och hjässa, och mörk vingovansida. Rostgumpsvalan har en vidsträckt utbredning i södra Europa, Afrika och Asien. I Sverige är den en sällsynt gäst, med bara ett fåtal observationer per år. De flesta observationer har gjorts i södra Sverige, men arten har dykt upp även i norra delarna av landet.

Arten trivs i öppna landskap med vatten i närheten, till exempel jordbruksmarker, våtmarker och sjöar. Den bygger sina bon under tak, ofta under broar, kulvertar eller i byggnader. Rostgumpsvalan är en insektsätare och jagar insekter i luften. Den är en skicklig flygare och kan ses sväva i luften medan den fångar byten. Rostgumpsvalan är en social fågel och ses ofta i flockar, både under häckningssäsongen och på vintern. Den är inte akut hotad, men dess populationer hotas av habitatförlust och användning av pesticider.

Just denna art blev mitt 300 kryss. Jag var på plats på Ölands södra udde när en sågs födosökande bland an massa andra svalor. Jag åkte upp till Kungsgården vid infarten till udden. Det var nästan så jag sprang för att få in krysset. Den var svår att få in när den snabbt flög och jagade insekter med en stor mängd svalor. Var mycket nöjd med min observation och även med bilderna.

Rostgumpsvala - (Red-rumped Swallow)  flyger över en äng
Fotograferad vid Ottenby Öland
Kamera: NIKON D7100, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2015-05-13 07:02:09
Rostgumpsvala - (Red-rumped Swallow)  flyger mot blå himmel, ser ryggen med rost-färgade övergumpen
En rostgumpsvala svävar elegant i luften och fångar insekter. Den vackra roströda övergumpen och den svarta stjärten syns tydligt. Fotograferad vid Ottenby Öland
Kamera: NIKON D7100, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2015-05-13 07:01:00
Rostgumpsvala - (Red-rumped Swallow) i träd
En rostgumpsvala sitter på en gren och vilar. Den sandfärgade strupen, bröstet och buken syns tydligt. Fotograferad vid Ottenby Öland
Kamera: NIKON D7100, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2015-05-13 06:48:57
Rostgumpsvala - (Red-rumped Swallow)
Fotograferad vid Ottenby Öland
Kamera: NIKON D7100, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2015-05-13 07:07:55