Entita – Marsh Tit

Senast uppdaterad 2024-06-02 av Magnus Bergvall

Entita - (Marsh Tit)

Entita – Poecile palustris

Entita tillhör familjen mesar. Entitan (Poecile palustris) är en charmig och livlig fågelart som är vanlig i Sveriges löv- och blandskogar. Den är lätt att känna igen med sin svarta huva, vita kinder och svarta halsband. Entita är en social fågel och ses ofta i par eller små flockar. Den är en skicklig akrobat och hänger gärna upp och ned på grenar när den letar efter insekter och frön. Storlek: 11-13 cm lång, med ett vingspann på 18-20 cm. Färg: Svart huva, vita kinder, svart halsband, grå rygg och vingar, vit mage. Livsmiljö: Löv- och blandskogar, gärna med inslag av ädellövträd och död ved.

Häckar i håligheter i träd, ofta i gamla hackspettbo. Lägger 7-9 ägg per kull.Föda: Insekter, frön, bär och nötter. Status: Nära hotad i Sverige. Entitan är en viktig del av skogens ekosystem. Den hjälper till att hålla nere populationer av insekter, och sprider frön och pollen. Den är också en viktig föda för rovfåglar och andra djur. Om du vill se entitan i Sverige: Leta efter den i löv- och blandskogar, gärna med inslag av ädellövträd och död ved. Lyssna efter dess karakteristiska läte, ett metalliskt “tink-tink”. Den är ofta aktiv och rör sig snabbt i träden.

Entita - (Marsh Tit)
Entita med föda åt sina ungar. Fotograferad i Ärnestad.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2024-06-02 10:29:27
Exponeringstid: 1/5000 sec, F-nummer: f/4.5, ISO-värde: ISO 640.
Entita - (Marsh Tit)
Fiskeby Norrköping
Kamera: NIKON D500 Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II Datum: 2023-03-12.
Entita - (Marsh Tit)
Entita vid Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-02-05 12:41:05
Exponeringstid: 1/500 sec, F-nummer: f/5.6, ISO-värde: ISO 1600
.
Entita - (Marsh Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-01-19 11:03:42
Exponeringstid: 1/1000 sec, F-nummer: f/4, ISO-värde: ISO 1600
.
Entita - (Marsh Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-12-03 10:55:17
1/800 sec, F-nummer: f/4, ISO 1600
.
Entita - (Marsh Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
NIKON D500, AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-11-19 11:53:53
Exponeringstid: 1/400 sec, F-nummer: f/5, ISO-värde: ISO 1600
.
Entita - (Marsh Tit)
Fotograferad i Skarphagen Norrköping
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-12-26 11:13:17
1/1250 sec, f/4.5, ISO 800.
Entita - (Marsh Tit)
Fotograferad i Kårtorp Norrköping
NIKON D7000, Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2013-10-26 10:47:15
Exponeringstid: 1/320 sec, F-nummer: f/4.5, ISO-värde: ISO 800
.
Entita - (Marsh Tit)
Fotograferad i Kårtorp Norrköping
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2013-10-26 11:15:06
1/320 sec, f/4.5, ISO 800
Entita - (Marsh Tit)
Fotograferad i Kårtorp Norrköping
Kamera: NIKON D7000, Objektiv: Nikon AF 300mm f/4.0, Datum / Tid: 2013-10-26 11:15:12
1/320 sec, f/4.5, ISO 800.