Slaguggla – Ural Owl

Senast uppdaterad 2024-03-20 av Magnus Bergvall

Slaguggla - (Ural Owl)

Slaguggla – Strix uralensis

Slaguggla tillhör familjen ugglor. Storlek på cirka 50-60 cm med ett vingspann på 100-125 cm. Slagugglan finns i den mellersta och norra delen av Sverige, från Värmland och Uppland i söder till Norrbotten i norr. Den trivs bäst i gamla, glesa barrskogar med inslag av lövträd och myrlandskap. Slagugglan häckar i trädhål, ofta i gamla tallar eller granar. Honan lägger 2-5 ägg som kläcks efter ca 35 dagar. Ungarna lämnar boet efter ungefär 5 veckor, men stannar kvar i föräldrarnas revir under en tid. Slagugglan är en nattaktiv rovfågel. Den jagar främst smågnagare som sork och mus, men tar även fåglar, grodor och insekter. Den har en skarp syn och hörsel och kan lokalisera sina byten i mörker.

Jag har nu två obsar på arten, en med bara lätet och den andra blev en “riktig” obs. Var en stationär i Örebro som jag åkte på och fick bilder där den satt i en park mitt i Örebro. Den satt lugnt och fint på sin dagkvist.

Slaguggla - Ural Owl i ett träd
Fotograferad vid Oskarsparken Örebro
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-10-17 09:44:20
Slaguggla - Ural Owl i ett träd mitt i en park i Örebro
Fotograferad vid Oskarsparken Örebro
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-10-17 09:36:14
Slaguggla - Ural Owl på en gren med massa blad och den tittat in i kameran
Fotograferad vid Oskarsparken Örebro
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-10-17 09:31:12
Slaguggla - Ural Owl
Fotograferad vid Oskarsparken Örebro
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2022-10-17 09:31:48