Duvhök – Northern Goshawk

Senast uppdaterad 2024-06-08 av Magnus Bergvall

Duvhök - (Northern Goshawk) - adult

Duvhök – Accipiter gentilis

Duvhöken är en medelstor rovfågel med ett brett bröst och korta ben. Den tillhör familjen hökar. Storlek på cirka 50-60 cm med en vingspann på 100-120 cm. Hanarna är betydligt mindre än honorna, med en gråblå ovansida och vitaktig undersida med rödbruna tvärband. Honorna har en brun ovansida och vitaktig undersida med bruna tvärband. Båda könen har gula ögon och en kort stjärt. Arten trivs i varierade skogslandskap, gärna med inslag av öppna fält och våtmarker. Den kan ses i allt från kustnära skogar till fjällnära skogsområden. Duvhöken är en skicklig jägare som livnär sig på fåglar och mindre däggdjur. Den jagar ofta från ett gömställe i trädet och gör snabba attacker mot sitt byte.

Den kan ta byten så stora som tjäder och hare, men föredrar ofta mindre fåglar som duvor, trastar och kråkfåglar. Duvhöken är en ensam rovfågel som bildar par under häckningssäsongen. Paret samarbetar om att bygga boet och ta hand om ungarna. Den är en skygg fågel och ses inte ofta av människor. Duvhöken är den enda rovfågeln i Sverige som har två olika färg faser, en grå och en brun. Duvhöken är en viktig del av det svenska ekosystemet och hjälper till att kontrollera populationerna av mindre fåglar och däggdjur.

Duvhök - (Northern Goshawk) - adult flygande
Fotograferad vid Öhmanskajen.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-12-02 12:34:40
Exponeringstid: 1/2000 sec, F-nummer: f/4.5, ISO-värde: ISO 1600.
Duvhök - (Northern Goshawk) - ungfågel flyger
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-12-02 12:44:43
Exponeringstid: 1/2000 sec, F-nummer: f/4.5, ISO-värde: ISO 1600.
duvhök ungfågel som sitter i ett träd
En duvhök spanar mot marken, på jakt efter sitt nästa byte. Fotograferad i Nykvarn Linköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-02-04 09:20:26.
duvhök en vuxen som flyger över mig mot blå himmel
Duvhöken, en mäktig rovfågel med skarpa blickar. Fotograferad vid Sylten Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2023-02-04 12:21:31.
Duvhök - (Northern Goshawk)
Fotograferad vid Sylten i Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-11-21 12:43:42
Exponeringstid: 1/2500 sec, F-nummer: f/5, ISO-värde: ISO 500.
duvhök adult hane som flyger mot klarblå himmel
Adult hane fotograferad vid Sylten Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-11-21 12:43:41.
flygande duvhök mot blå himmel
Adult hane fotograferad vid Sylten norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2021-11-21 12:43:40.
duvhök en 2k fågel som flyger förbi mot blå himmel
2k fotograferad vid Herrebro Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-06-14 08:26:03.
duvhök förbiflygande mot en blå himmel
2k fotograferad vid Herrebro Norrköping.
Kamera: NIKON D500, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2020-06-14 08:26:03.
duvhök sitter i ett träd med snö på grenarna
Ungfågel fotograferad vid Nykvarn Linköping.
Kamera: NIKON D7100, Objektiv: AF-S Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED VR II, Datum / Tid: 2014-12-29 14:43:30.