Årets första skådardag

Senast uppdaterad 2023-05-08 av Magnus Bergvall

1 januari skådardag

På årets första dag så är det skådardag på fåglar. Jag, Macke och Lars var ute och skådade. Startade vid Lindö där vi såg bland annat bergand, havsörn. Besökte sedan Odal och Sylten. Fick vänta innan vi fick in vinterhämpling. Duvhök och sparvhök flög förbi. Vid Sylten sjöng en rödhake. Sedan fick vi se forsärla vid reningsverket.

Nästa stopp blev vid Kardonbron och Rustalagret. Salskrake, brunand, tornfalk och varfågel kom in på årslistan. Knivberga blev nästa stopp. Drygt 400 kanadagäss, 1 vitkindad gås, 3 grågås och en fin fjällvråk.
Totalt såg jag 51 arter vilket jag är klar nöjd med. Tyvärr ej så många bilder men det kommer.

gräsand på skådardagen
Denna gräsand blev årets första bild. Strax efter 09:00 vid Lindö småbåtshamn
knölsvan skådardag
Knölsvan flög förbi vid Kardonbron