Blev en liten tur till fågeltornet i Svensksundsviken idag. Mycket rastande fågel på plats. Minst 500 grågäss och ca 1000 vigg. Bland rastande vadare så fick vi in myrspov, ljungpipare, storspov och spovsnäppa. En familj brun kärrhök flög omkring och letade föda.

Brun Kärrhök Fågeltornet Svensksundsviken

Brun Kärrhök Fågeltornet Svensksundsviken