Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Det karaktäristiska för rovfåglar är inte att de tar rov, vilket rovfåglarna har gemensamt med exempelvis ugglor, havsfåglar och alla insektsätande tättingar. Gemensamt är däremot att de genom evolution har fått vissa egenskaper för att finna och döda sina byten, exempelvis kraftiga böjda näbbar för att slita loss kött, kraftiga kloförsedda fötter för att greppa byten och mycket god syn för att kunna lokalisera byten.