Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Duvor är en artrik och välkänd fågelfamilj som förekommer i hela världen utom på Antarktis. Duvan var möjligen ett av de första djur som människan domesticerade.