Minskar drastiskt tyvärr i våtmarken vid Herrebro men i skogen sjunger det på bland fåglarna. En härmsångare sjöng lite försiktigt. Mina första tornseglare kom inflygande och födosökte. I våtmarken så var stjärtanden kvar men på långt håll även idag. Två stycken hanar skedand jagade varandra för fullt och inte mycket vila där för dem. Honan av brun kärrhök försökte födosöka men de få kvarvarande tofsviporna gick upp och jagade bort den. Det blev inte många bilder idag och ingen direkt bra men skönt att komma ut en sväng efter jobb.

Skedand Herrebro Våtmark Norrköping

Skedand Herrebro Våtmark Norrköping