faglar

Alkor

24 bilder

Doppingar

37 bilder

Duvor

19 bilder

Finkar

57 bilder

Flugsnappare

86 bilder

Gärdsmyg

3 bilder

Gäss

32 bilder

Gök

3 bilder

Hackspettar

20 bilder

Hägrar

11 bilder

Hönor

13 bilder

Korsnäbbar

13 bilder

Kråkfåglar

24 bilder

Kungsfiskare

3 bilder

Kungsfåglar

13 bilder

Lommar

12 bilder

Lärkor

14 bilder

Mesar

42 bilder

Måsar

13 bilder

Nattskärror

2 bilder

Nötväckor

6 bilder

Rovfåglar

81 bilder

Seglare

1 bild

Sidensvans

5 bilder

Skarvar

6 bilder

Sparvar

32 bilder

Starar

3 bilder

Storkar

7 bilder

Strömstarar

13 bilder

Sulor

4 bilder

Svalor

21 bilder

Svanar

19 bilder

Sångare

83 bilder

Tjäder

6 bilder

Tranor

5 bilder

Trastar

16 bilder

Trutar

16 bilder

Trädkrypare

5 bilder

Tärnor

47 bilder

Törnskator

18 bilder

Ugglor

12 bilder

Vadare

101 bilder

Änder

109 bilder

Ärlor

35 bilder