Åkte ut till Bråborg vid Svensksundsviken och där kände man verkligen vårkänsla bland fåglarna. Gott om sjungande sånglärkor och rastande gäss. På fältet rastade det kanadagås, vitkindad gås, bläsgås och sädgås. De var på lite långt håll men härligt att få känna lite vårkänsla. En vintehämpling hittade jag ganska snabbt och hann att få några bilder på den. 

Åkte sedan ut till Herrebro men där var det inte lika mycket vårkänsla bland fåglarna. Visserligen några sånglärkor som sjöng i skyn men inte mycket mer men snart så. Det går fort nu i naturen.

Sånglärka vårkänsla bland fåglarna

Sånglärka i Bråborg Svensksundsviken. Nikon D500 Nikon AF-S 300 F/2.8

Gäss

Sädgås, bläsgås, grågås i Bråborg Svensksundsviken. Nikon D500 Nikon AF-S 300 F/2.8

Kanadagås

Kanadagås Bråborg Svensksundsviken. Nikon D500 Nikon AF-S 300 F/2.8

Vinterhämpling

Vinterhämpling i Bråborg Svensksundsviken. Nikon D500 Nikon AF-S 300 F/2.8

Tornfalk

Tornfalk Herrebro Våtmark. Nikon D500 Nikon AF-S 300 F/2.8