Idag hade vi bestämt hos för att åka mot Getå strax utanför Norrköping för att få se på den sällsynta fetörtsblåvinge som håller till vid Getåbranten. Vi lyckades på andra lokalen att få se minst 4 stycken som flög omkring. Några var snälla och lät hos få några bilder. På väg hem så kom det larm om att en aftonfalk setts vid Malmölandet vid braviken. Vi svängde såklart av och visst satt den där på en tråd. Denna dag blev ju mycket trevlig.

Aftonfalk Fetörtsblåvinge