Nya bilder fotograferade 2022
Gråsparv (House Sparrow)
Entita (Marsh Tit)
Talgoxe (Great Tit)
Blåmes (Eurasian Blue Tit)
Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Nötväcka (Eurasian Nuthatch)
Blåmes (Eurasian Blue Tit)
Entita (Marsh Tit)
Ringduva (Common Wood Pigeon)
Gråsiska (Common Redpoll)
Gråtrut (Herring Gull)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Skrattmås (Black-headed Gull)
Vinterhämpling (Twite)
Gröngöling (European Green Woodpecker)
Gröngöling (European Green Woodpecker)
Ekorre
Ekorre
Ökenstenskvätta (Desert Wheatear)
Ökenstenskvätta (Desert Wheatear)
Ökenstenskvätta (Desert Wheatear)
Ökenstenskvätta (Desert Wheatear)
Ökenstenskvätta (Desert Wheatear)
Blåmes (Eurasian Blue Tit)
Entita (Marsh Tit)
Talgoxe (Great Tit)
Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker)
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)
Ekorre
Ekorre
Ekorre
Blåmes | Eurasian Blue Tit
Ägretthäger | Great Egret
Medelhavstrut | Yellow-legged Gull
Medelhavstrut | Yellow-Legged-Gull
Medelhavstrut | Yellow-Legged-Gull
Snösparv | Snow Bunting
Snösparv | Snow Bunting
Snösparv | Snow Bunting
Snösparv | Snow Bunting
Salskrake | Smew
Salskrake | Smew
Salskrake | Smew
Salskrake | Smew
Knipa | Common Goldeneye
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Turkduva | Eurasian Collared Dove
Svart Rödstjärt | Black Redstart
Svart Rödstjärt | Black Redstart
Svart Rödstjärt | Black Redstart
Svart Rödstjärt | Black Redstart
Sidensvans | Bohemian Waxwing
Havsörn | White-tailed Eagle
Havsörn | White-tailed Eagle
Havsörn | White-tailed Eagle
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Sidensvans | Bohemian Waxwing
Sidensvans | Bohemian Waxwing
Sidensvans | Bohemian Waxwing
Sidensvans | Bohemian Waxwing
Sidensvans | Bohemian Waxwing
Sidensvans | Bohemian Waxwing
Slaguggla | Ural Owl
Slaguggla | Ural Owl
Slaguggla | Ural Owl
Slaguggla | Ural Owl
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Svart Rödstjärt | Black Redstart
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Blå Kärrhök | Hen Harrier
Gråkråka | Carrion Crow
Pilgrimsfalk | Peregrine Falcon
Kärrsnäppa | Dunlin
Kärrsnäppa | Dunlin
Kustpipare | Grey Plover
Kustpipare | Grey Plover
Kärrsnäppa | Dunlin
Ägretthäger | Great Egret
Ägretthäger | Great Egret
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Större Hackspett | Great Spotted Woodpecker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Brunråtta
Bofink | Common Chaffinch
Bofink | Common Chaffinch
Gransångare | Chiffchaff
Steglits | European Goldfinch
Kråka | Carrion Crow
Kråka | Carrion Crow
Skogsduva | Stock Dove
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Mink
Storskarv | Great Cormorant
Storskarv | Great Cormorant
Storskarv | Great Cormorant
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Stäpphök | Pallid Harrier
Stäpphök | Pallid Harrier
Fjällpipare | Eurasian Dotterel
Ägretthäger | Great Egret
Trana | Common Crane
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Ladusvala | Barn Swallow
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Större dagsvärmare | Macroglossum stellatarum
Talgoxe | Great Tit
Vigg | Tufted Duck
Steglits | European Goldfinch
Tornfalk | Common Kestrel
Törnskata | Red-backed Shrike
Törnskata | Red-backed Shrike
Törnskata | Red-backed Shrike
Kärrsnäppa | Dunlin
Tornfalk | Common Kestrel
Grå Flugsnappare | Spotted Flycatcher
Grå Flugsnappare | Spotted Flycatcher
Kärrsnäppa | Dunlin
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Kärrsnäppa | Dunlin
Kärrsnäppa | Dunlin
Vitkindad Gås | Barnacle Goose
Grågås | Greylag Goose
Mindre Guldvinge
Havsörn | White-tailed Eagle
Havsörn | White-tailed Eagle
Havsörn | White-tailed Eagle
Havsörn | White-tailed Eagle
Havsörn | White-tailed Eagle
Sädesärla | White Wagtail
Kärrsnäppa | Dunlin
Brushane | Ruff
Ägretthäger | Great Egret
Storskarv | Great Cormorant
Sandlöpare | Sanderling
Sandlöpare | Sanderling
Sandlöpare | Sanderling
Sandlöpare | Sanderling
Sandlöpare | Sanderling
Storspov | Eurasian Curlew
Storspov | Eurasian Curlew
Gluttsnäppa | Common Greenshank
Gluttsnäppa | Common Greenshank
Gluttsnäppa | Common Greenshank
Gluttsnäppa | Common Greenshank
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Storspov | Eurasian Curlew
Storspov | Eurasian Curlew
Storspov | Eurasian Curlew
Sparvhök | Eurasian Sparrowhawk
Fiskgjuse | Osprey
Fiskgjuse | Osprey
Fiskgjuse | Osprey
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Ägretthäger | Great Egret
Fiskgjuse | Osprey
Fiskgjuse | Osprey
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Vattenrall | Water Rail
Vattenrall | Water Rail
Törnskata | Red-backed Shrike
Sädesärla | White Wagtail
Gluttsnäppa | Common Greenshank
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Skräntärna | Caspian Tern
Sädesärla | White Wagtail
Ägretthäger | Great Egret
Sädesärla | White Wagtail
Sädesärla | White Wagtail
Grönbena | Wood Sandpiper
Grönbena | Wood Sandpiper
Grönbena | Wood Sandpiper
Grönbena | Wood Sandpiper
Gulärla | Yellow Wagtail
Gluttsnäppa | Common Greenshank
Gulärla | Yellow Wagtail
Gulärla | Yellow Wagtail
Törnskata | Red-backed Shrike
Sjöflickslända
Ägretthäger | Great Egret
Puktörneblåvinge
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Gråhäger | Grey Heron
Gråhäger | Grey Heron
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Amiral
Sädesärla | White Wagtail
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Gråhäger | Grey Heron
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Svartsnäppa | Spotted Redshank
Törnskata | Red-backed Shrike
Tornfalk
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Mink
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher
Gulärla | Yellow Wagtail
Skräntärna | Caspian Tern
Skräntärna | Caspian Tern
Skräntärna | Caspian Tern
Fisktärna | Common Tern
Fisktärna | Common Tern
Gulärla | Yellow Wagtail
Ängspiplärka | Meadow Pipit
Forsärla | Grey Wagtail
Forsärla | Grey Wagtail
Drillsnäppa | Common Sandpiper
Forsärla | Grey Wagtail
Forsärla | Grey Wagtail
Törnsångare | Common Whitethroat
Ringduva | Common Wood Pigeon
Steglits | European Goldfinch
Tornfalk | Common Kestrel
Skräntärna | Caspian Tern
Skräntärna | Caspian Tern
Tornfalk | Common Kestrel
Tornfalk | Common Kestrel
Tornfalk | Common Kestrel
Ringduva
Ringduva
Ringduva
Mindre Strandpipare
Sädesärla
Mindre Strandpipare
Mindre Strandpipare
Småskrake
Småskrake
Skogsduva
Mindre Strandpipare
Fiskgjuse
Fiskgjuse
Fisktärna
Mindre Strandpipare
Mindre Strandpipare
Mindre Strandpipare
Rödbena
Rödbena
Rödbena
Grönbena
Mindre Strandpipare
Mindre Strandpipare
Skogsduva
Skogsduva
Skogsduva
Skräntärna
Skräntärna
Tornfalk
Rödstjärt
Rödstjärt
Rödstjärt
Tornseglare
Tornseglare
Ladusvala
Kärrsnäppa
Kärrsnäppa
Silvertärna
Fisktärna
Tornfalk | Common Kestrel
Tornfalk
Småspov
Hussvala
Silvertärna
Kentsk Tärna
Kentsk Tärna
Tornfalk
Tornfalk
Stenskvätta
Stenskvätta
Sädesärla
Skogsduva
Sädesärla
Hämpling
Stenskvätta
Stenskvätta
Tornfalk
Buskskvätta
Gulärla
Gulärla
Buskskvätta
Nötväcka
Tornseglare
Mindre Strandpipare
Skogsduva
Fiskmås
Dvärgmås
Dvärgmås
Ägretthäger
Skräntärna
Skräntärna
Skräntärna
Tornfalk
Törnsångare
Trädgårdssångare
Sädesärla
Törnsångare
Grönfink
Skedand
Svärta
Silvertärna
Silvertärna
Trana
Stenskvätta
Stenskvätta
Stenskvätta
Törnsångare
Tofsvipa
Sångsvan
Kärrsångare
Kärrsångare
Fasan
Fasan
Fasan
Fasan
Fasan
Gök
Gök
Gök
Rödräv
Rödräv
Stjärtmes ungfågel
Stjärtmes ungfågel
Stjärtmes ungfågel
Näktergal
Sävsångare
Sävsångare
Vigg
Vigg
Steglits
Blåmes
Snatterand
Kanadagås
Knölsvan
Knölsvan
Sothöna
Sothöna
Taltrast
Svartvit flugsnappare
Taltrast
Sävsångare
Gök
Törnsångare
Gök
Gök
Sävsångare
Sädesärla
Gräsand
Sångsvan
Sångsvan
Törnskata
Sävsångare
Sångsvan
Björktrast
Fetörtsblåvinge
Fetörtsblåvinge
Fetörtsblåvinge
Aurorafjäril
Ejder
Gräsand
Småskrake
Småskrake
Småskrake
Småskrake
Turkduva
Orre
Orre
Orre
Orre
Orre
Gulärla
Gärdsmyg
Gråsparv
Tornfalk
Turkduva
Turkduva
Rörhöna
Rörhöna
Brun Kärrhök
Brun Kärrhök
Brun Kärrhök
Sångsvan
Brun Kärrhök
Mandarinand
Mandarinand
Mandarinand
Mandarinand
Mandarinand
Mandarinand
Kaja
Taltrast
Grönsiska
Kricka
Grönsiska
Svarthakedopping
Stare
Sädesärla
Fisktärna
Stare
Svart Rödstjärt
Svart Rödstjärt
Tornfalk
Tornfalk
Sädesärla
Tornfalk
Trana
Stjärtmes
Stjärtmes
Forsärla
Forsärla
Ejder
Ejder
Stare
Stare
Tornfalk
Tornfalk
Tornfalk
Tamduva
Tornfalk
Stjärtmes
Stjärtmes
Storskarv
Kråka
Sångsvan
Bläsgås
Bläsgås
Bläsgås
Tornfalk
Sånglärka
Vinterhämpling
Vinterhämpling
Kanadagås
Bläsgås, grågås, sädgås
Talgoxe
Talgoxe
Grönsiska
Grönsiska
Blåmes
Grönsiska
Grönfink
Bergfink
Bergfink
Bergfink
Bergfink
Grönsiska
Grönsiska
Stenknäck
Grönsiska
Bergfink
Grönsiska
Kungsfågel
Talgoxe
Entita
Större Hackspett
Grönsiska
Grönsiska
Nötväcka
Större Hackspett
Större Hackspett
Grönsiska
Grönsiska
Nötväcka
Talgoxe
Blåmes
Grönsiska
Grönsiska
Stenknäck
Stenknäck
Stenknäck
Tamduva
Tamduva
Grönsiska
Tjäder
Tjäder
Tjäder
Tjäder
Tallbit
Tallbit
Björktrast
Tallbit
Tallbit
Tallbit
Rörhöna
Storskrake
Storskrake
Pilfink
Tallbit
Tallbit
Tallbit
Sidensvans
Sidensvans
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Koltrast
Björktrast
Björktrast
Tallbit
Tallbit
Tallbit
Tallbit
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
Rubunnäktergal
Björktrast
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Björktrast
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Bergfink
Trädkrypare
Blåmes
Större Hackspett
Grönsiska
Grönsiska
Fiskmås
Knölsvan
Generated by jAlbum, Jupiter skin