Nya bilder fotograferade 2022
Fetörtsblåvinge
Fetörtsblåvinge
Fetörtsblåvinge
Aurorafjäril
Ejder
Gräsand
Småskrake
Småskrake
Småskrake
Småskrake
Turkduva
Orre
Orre
Orre
Orre
Orre
Gulärla
Gärdsmyg
Gråsparv
Tornfalk
Turkduva
Turkduva
Rörhöna
Rörhöna
Brun Kärrhök
Brun Kärrhök
Brun Kärrhök
Sångsvan
Brun Kärrhök
Mandarinand
Mandarinand
Mandarinand
Mandarinand
Mandarinand
Mandarinand
Kaja
Taltrast
Grönsiska
Kricka
Grönsiska
Svarthakedopping
Stare
Sädesärla
Fisktärna
Stare
Svart Rödstjärt
Svart Rödstjärt
Tornfalk
Tornfalk
Sädesärla
Tornfalk
Trana
Stjärtmes
Stjärtmes
Forsärla
Forsärla
Ejder
Ejder
Stare
Stare
Tornfalk
Tornfalk
Tornfalk
Tamduva
Tornfalk
Stjärtmes
Stjärtmes
Storskarv
Kråka
Sångsvan
Bläsgås
Bläsgås
Bläsgås
Tornfalk
Sånglärka
Vinterhämpling
Vinterhämpling
Kanadagås
Bläsgås, grågås, sädgås
Talgoxe
Talgoxe
Grönsiska
Grönsiska
Blåmes
Grönsiska
Grönfink
Bergfink
Bergfink
Bergfink
Bergfink
Grönsiska
Grönsiska
Stenknäck
Grönsiska
Bergfink
Grönsiska
Kungsfågel
Talgoxe
Entita
Större Hackspett
Grönsiska
Grönsiska
Nötväcka
Större Hackspett
Större Hackspett
Grönsiska
Grönsiska
Nötväcka
Talgoxe
Blåmes
Grönsiska
Grönsiska
Stenknäck
Stenknäck
Stenknäck
Tamduva
Tamduva
Grönsiska
Tjäder
Tjäder
Tjäder
Tjäder
Tallbit
Tallbit
Björktrast
Tallbit
Tallbit
Tallbit
Rörhöna
Storskrake
Storskrake
Pilfink
Tallbit
Tallbit
Tallbit
Sidensvans
Sidensvans
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Koltrast
Björktrast
Björktrast
Tallbit
Tallbit
Tallbit
Tallbit
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
Rubinnäktergal
Rubunnäktergal
Björktrast
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Rödvingetrast
Björktrast
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Bergfink
Trädkrypare
Blåmes
Större Hackspett
Grönsiska
Grönsiska
Fiskmås
Knölsvan
Generated by jAlbum, Jupiter skin