Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Trastar tidigare trastfåglar, är en familj inom ordningen tättingar. Trastarnas systematik är omstridd. Familjen är nära släkt med flugsnapparna. Olika släkten har genom historien placerats ibland i den ena, ibland i den andra familjen.