Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Det mest karaktäristiska med svalorna är deras form som bara kan förväxlas med seglare, som de dock inte alls är närbesläktade med.