Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Sulor (Sulidae) är en familj fåglar som omfattar tio arter som brukar delas upp i de tre släktena: Morus, Papasula och Sula.