Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Starar (Sturnidae) är en familj av fåglar tillhörande ordningen tättingar. Familjen omfattar över hundra olika arter som förekommer över stora delar av världen, dock naturligt ej i Nord- och Sydamerika.