Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Skarvar (Phalacrocoracidae) är en familj med sjöfåglar som numera placeras i ordningen sulfåglar.