Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Seglare (Apodidae) är en familj inom ordningen seglar- och kolibrifåglar som innehåller över 100 arter inom 18–19 släkten.