Mina fågelbilder

Doppingarna har en rak, konisk och spetsig näbb. De har stora ben som är belägna långt bak på kroppen och deras tår är skilda och försedda med simflikar längs sidorna och inte hel simhud som andfåglar. Långa, skilda framtår med simhuden delad i flikar längs sidorna, och de har breda, platta klor.