Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Ärlor är en familj med relativt små och slanka ofta marklevande tättingar med lång stjärt och rak spetsig näbb. Familjen har representanter på alla världens kontinenter, artrikast i Afrika.