Mina fågelbilder

Här hittar ni mina fågelbilder på Svenska fåglar. Jag har delat in de i fågelfamiljer.  Har lagt in alla som t.ex. heter något med lärkor i mappen lärkor trots det är flera familjer.

Arterna inom familjen har smala, korta och spetsiga vingar och alla nu levande arter kan flyga, och gör det med mycket snabba vingslag. De är skickliga på att simma och dyka och använder då sina vingar för att styra under vattnet. Näbben är av medellängd, hoptryckt och på tvären fårad. Övre näbbhalvan är i spetsen krökt ut över den undre näbbhalvan.

Doppingarna har en rak, konisk och spetsig näbb. De har stora ben som är belägna långt bak på kroppen och deras tår är skilda och försedda med simflikar längs sidorna och inte hel simhud som andfåglar. Långa, skilda framtår med simhuden delad i flikar längs sidorna, och de har breda, platta klor.

Duvor är en artrik och välkänd fågelfamilj som förekommer i hela världen utom på Antarktis. Duvan var möjligen ett av de första djur som människan domesticerade.

Finkar är en av de artrikaste familjerna i ordningen tättingar. I familjen ingår 60 släkten, varav sex utdöda i modern tid, och omkring 200 arter, varav 17 utdöda. Fåglarna förekommer över stora delar av världen utom i Australien.

Flugsnappare är huvudsakligen små skogslevande insektsätare och många, precis som familjenamnet antyder, fångar sitt byte i flykten. Utseendemässigt skiljer arterna inom familjen sig åt avsevärt. Merparten bygger välkonstruerade skålformiga öppna bon i håligheter eller öppet i träd och buskar. Åtminstone de i Sverige förekommande flugsnapparna är nattsträckare och flyger inte i flock

Gärdsmyg är en liten brun tätting som tillhör familjen gärdsmygar och som förekommer över ett mycket stort utbredningsområde i Eurasien.

Gäss är stora och tunga fåglar med relativt lång hals och medellånga kraftiga ben. Hannar och honor liknar varandra. Släktet Anser har en färgskala som går i grått och brunt, dock finns det några arter som är övervägande vita. Detta släkte har ofta ben och näbb som går i röda eller gula toner. Släktet Branta är mestadels svartvitt tecknade och har grå eller svarta ben och näbb.

Gök är en fågel som främst är känd för sitt lockläte och för att den lägger sina ägg i andra fåglars bo, så kallad häckningsparasitism.

Hackspettarna har en rak, stark, smal och vass näbb, med nästan cirkelrunt tvärsnitt, dock skiljer sig den proportionerliga längden mycket mellan olika grupper av hackspettar. Den maskliknande tungan har i spetsen en förhårdning och kan sträckas ut mycket långt med hjälp av tungbenets mycket långa horn, som löper under huden runt om hela hjärnskålen ända till näbbroten.

Här har jag lagt in fasan, rörhöna, rapphöna, vattenrall och sothöna.

De flesta hägrar har en lång kägelformig, stark och rak näbb, som ser ut som om den vore hoptryckt från sidorna. Hos några arter är näbben bred och välvd, med nedböjd spets.

Korsnäbbarna har stora huvuden och kraftiga kroppar. Dess näbb är mycket stark och tjock, hoptryckt från sidorna och med inböjda kanter, överkäken kullrig, liksom underkäken utdragen och hakformigt böjd, så att käkspetsarna korsar varandra.

Kråkfåglar (Corvidae) är en familj med fåglar inom ordningen tättingar. Familjen består av drygt 120 arter, varav mer än en tredjedel i släktet Corvus med kajor, kråkor och korpar.

Kungsfiskare är en fågelart inom familjen kungsfiskare som vanligtvis delas in i sju eller åtta underarter och har en palearktisk häckningsutbredning. I stora delar av sitt utbredningsområde är den en stannfågel, men flyttar om vintern från de områden där floder och åar fryser till.

Kungsfåglar är en grupp fåglar med omdiskuterad taxonomi som omfattar ett antal små till mycket små tättingar som alla placeras i släktet Regulus och som idag placeras i den egna familjen Regulidae.

Lommar (Gaviidae) är en familj vattenlevande fåglar som omfattar det enda släktet Gavia med enbart fem arter i världen.

Lärkor, Alla mina fågelbilder med namnet lärka i sig,

Mesarna är till större delen små kompakta skogslevande arter som ofta har en kort, rak och konisk näbb med små fjäderklädda näsöppningar.

Måsar och trutar (Larinae) är en underfamilj som tillhör familjen måsfåglar (Laridae) inom ordningen vadarfåglar.

Nötväcka (Sitta europaea) är en liten fågelart i familjen nötväckor som häckar över stora delar av Palearktis. Det är en satt fågel, med stort huvud, kort stjärt, lång spetsig näbb och starka fötter.

Det karaktäristiska för rovfåglar är inte att de tar rov, vilket rovfåglarna har gemensamt med exempelvis ugglor, havsfåglar och alla insektsätande tättingar. Gemensamt är däremot att de genom evolution har fått vissa egenskaper för att finna och döda sina byten, exempelvis kraftiga böjda näbbar för att slita loss kött, kraftiga kloförsedda fötter för att greppa byten och mycket god syn för att kunna lokalisera byten.

Seglare (Apodidae) är en familj inom ordningen seglar- och kolibrifåglar som innehåller över 100 arter inom 18–19 släkten.

Sidensvans (Bombycilla garrulus) är en fågel som tillhör ordningen tättingar i familjen sidensvansar.

Skarvar (Phalacrocoracidae) är en familj med sjöfåglar som numera placeras i ordningen sulfåglar.

Skogshöns (tidigare ibland kallade orrfåglar) är en grupp fåglar, inom ordningen hönsfåglar som förekommer över stora delar av norra halvklotet.

Sparvar, här har jag lagt min fågelbilder som heter något med sparv i namnet.

Starar (Sturnidae) är en familj av fåglar tillhörande ordningen tättingar. Familjen omfattar över hundra olika arter som förekommer över stora delar av världen, dock naturligt ej i Nord- och Sydamerika.

Storkar (Ciconiidae) är en familj i ordningen storkfåglar. Storkar har lång och kraftig näbb, längre än huvudet och tjockare än hos hägrarna. Benen är mycket långa. Bindhuden mellan framtårna är något större än hos hägrarna.

Strömstare (Cinclus cinclus) är en fågel i familjen strömstarar. Liksom övriga medlemmar av familjen påträffas den vid rinnande vatten i anslutning till forsar och fall. Strömstare förekommer i stora delar av Europa, där den är den tättingen som både kan simma och dyka.

Sulor (Sulidae) är en familj fåglar som omfattar tio arter som brukar delas upp i de tre släktena: Morus, Papasula och Sula.

Det mest karaktäristiska med svalorna är deras form som bara kan förväxlas med seglare, som de dock inte alls är närbesläktade med.

Svanar (Cygnini) är en släktgrupp av stora vattenlevande fåglar som tillhör underfamiljen Anserinae och familjen änder. I världen finns det totalt sju arter av svan, varav tre förekommer i Sverige: knölsvan, sångsvan som häckfåglar och mindre sångsvan som passerande flyttfågel.

Sångare är en grupp med tättingar som har kategoriserats mycket olika genom historien och olika många släkten och arter har förts till denna grupp.

Trastar tidigare trastfåglar, är en familj inom ordningen tättingar. Trastarnas systematik är omstridd. Familjen är nära släkt med flugsnapparna. Olika släkten har genom historien placerats ibland i den ena, ibland i den andra familjen.

Måsar och trutar (Larinae) är en underfamilj som tillhör familjen måsfåglar (Laridae) inom ordningen vadarfåglar.

Trädkrypare är en fågelart inom familjen trädkrypare. Den liknar andra arter inom familjen, med böjd näbb, mönstrad brun ovansida, vitaktig undersida och långa styva stjärtpennor som den använder för kunna balansera upprätt på trädstammar och grenar. Den kan lättast urskiljas från den likartade trädgårdsträdkryparen, som delar en stor del av dess utbredning i Europa, genom skillnaden i sång.

Tärnor är en grupp med havs- och sjöfåglar som finns spridda över hela jorden, och vars taxonomiska status är under diskussion. Tidigare har de oftast kategoriseras som den egna familjen Sternidae, men sentida taxonomiska rekommendationer placerar dem istället som underfamiljen Sterninae i familjen måsfåglar.

Törnskator är en familj av ordningen tättingar, nära släkt med kråkfåglar, med utbredning framför allt i Palearktis och Afrika. Törnskator är karakteristiska med kraftiga krokförsedda näbbar och sin vana att spetsa fångade insekter och små ryggradsdjur på törnen, taggtrådar och liknande, därav familjens namn.

Ugglor (Strigidae) är en familj inom ordningen ugglefåglar (Strigiformes). Det finns nästan 200 olika arter inom 21 släkten i världen.

Vadare (Charadrii) är en underordning inom ordningen vadarfåglar. Det finns cirka 220 arter vadare i världen. De delas in i flera olika familjer där de två artrikaste är pipare, vipor och snäppor. Flertalet av vadarna har långa ben och lång näbb som är anpassad till att söka föda på grunt vatten vid stränder eller i våtmarker.

Änder (Anatidae) är en familj av fåglar inom ordningen andfåglar. De är fåglar särskilt anpassade för att simma. De har simhud och mer eller mindre platta näbbar. Deras fjädrar skyddas av särskilda oljor som gör dem mycket vattenavvisande. Hanen kallas andrake (även anddrake, andrik).

Ärlor är en familj med relativt små och slanka ofta marklevande tättingar med lång stjärt och rak spetsig näbb. Familjen har representanter på alla världens kontinenter, artrikast i Afrika.