Blev en kvällstur och fågelfoto efter jobbet till Herrebro. Var vid gömslet mest för att försöka att se vad som rastade i våtmarken. Tyvärr ej lätt att se eller fotografera där när det är så hög växtlighet. Även vid spången har det växt upp mycket så man knappt ser vart man går. En del vadare rastade så som kärrsnäppa, brushane, enkelbeckasin, grönbena och gluttsnäppa. En skedand födosökte nära gömslet och lyckades till slut hitta en liten lucka i växtligheten så det blev en bild. Inte lätt nu vid gömslet för fågelfoto.

Fågelfoto Tofsvipa Ungfågel

Tofsvipa Ungfågel Herrebro Våtmark Norrköping

Mer bilder på tofsvipa

fågelfoto Skedand

Skedand Herrebro Våtmark Norrköping

Mer bilder på skedand

Ladusvala Ungfågel

Ladusvala Ungfågel Herrebro Våtmark Norrköping

Mer bilder på ladusvala