Besökte Herrebro idag för att stå i gömslet och hoppas att lite fågel kom förbi. Ute i våtmarken var det inte så mycket men i den lilla busken kom det en del småfågel och födosökte. Det kom blåmes, talgoxe, pilfink, sävsparv, gärdsmyg, rödhake och bofink. Blev några bilder på en del av dem.

Sävsparv Herrebro våtmark Norrköping

Sävsparv Herrebro våtmark Norrköping

Gärdsmyg Herrebro våtmark Norrköping

Gärdsmyg Herrebro våtmark Norrköping