Fågellokaler i Norrköping

Jag jobbar på denna nu.

Svensksundsviken
Norrköpings bästa fågellokal. Den ligger ca 15km öst om Norrköping. Åk på arkösundsvägen väg 209 förbi Kungsängens flygplats. Finns en stor parkering där man utgår ifrån om man skall besöka fågeltornet eller utsiktsberget. Allt fint utmärkt med bra leder till båda lokalerna. Det finns fler lokaler att besöka i viken än tornet. I norr har vi Bråborg som vilket går bra att nå med bil. Man kan parkera vid gården och sedan gå ner mot strandängarna.

Nedanför i väst har vi Beteby där man också kan nå med bil. En bra parkering för ca 8 bilar finns vid gården sedan går man ner till vadarkärret.

svensksundsviken

 

Beteby vadarkärret (nedan)

beteby

 

Det har setts ca 240 arter på lokalen. Här häckar bl.a ängshök, brun kärrhök, rödbena, mindre strandpipare, skäggmes. På höst och vår så rastar stor mängder av gäss, änder, dykänder. Rariteter som setts på lokalen är: vitnäbbad islom, citronärla, alpseglare, skedstork, stäpphök, dammsnäppa, amerikansk bläsand och höksångare.

Länk till folder om Svensksundsviken hittar du här

 

Leonardsberg

 

Åbackarna

 

Knivbergavägen

Ligger vid den gamla flygflottiljen F13 strax utanför staden. Här rastar stora mängder fåglar på våren.

 

Kolmården

 

Glan

 

Hamnen, Strömsparken mm

 

Vrinnevi Våtmark

Den är anlagd 2011 och är på ca 5 hektar när det är som mest vatten. Den skapades på en gammal åkermark. Redan första året så kom det flera fågelarter så som gräsand, knipa, sothöna, kricka och smådopping. Doppingen häckade och fick ut 5 små ungar.

vrinnevi-vatmark

Nu (sep 2015) har det setts 122 arter vid våtmarken. Några ovanliga arter har också setts: smalnäbbad simmsnäppa, dvärgbeckasin och pilgrimsfalk.

 

Herrebro Våtmark

Arbetet startade 2012 och allt med torn och gömsle stod klart inför säsongen 2014. Finns 2st parkeringar som man når från gamla vägen till Linköping. En parkering ligger precis vid Borgs kyrka och den andra strax efter klockaretorpet. En led som går till fågeltornet och den fortsätter till gömslet när man från parkeringen som är vid Klockaretorpet. Även innan man ordnade med våtmarken så rastade många fåglar vi Herrebro på våren när det var snösmältning.

Fåglar som häckar är bl.a Rödbena, Kricka, gräsand, sothöna, mindre strandpipare, grågås mm. Till och med nu i sep 2015 har det setts 164 arter och det på bara 2 år. 2011 sågs Östergötlands första kohäger på platsen. Även ett par av svarthalsad dopping kom till Herrebro 2014.

herrebro-våtmark


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *