Fjärilar

Älggräspärlemorfjäril Älggräspärlemorfjäril i Norsholm
Älggräspärlemorfjäril i Norsholm
Amiral Amiral
Amiral
Ängsblåvinge Ängsblåvinge i Vrinnevi Våtmark
Ängsblåvinge i Vrinnevi Våtmark
Ängsvitvinge Ängsvitvinge Rosenkällansjön
Ängsvitvinge Rosenkällansjön
Aurorafjäril Aurorafjäril Beijershamn Öland
Aurorafjäril Beijershamn Öland
Bredbrämad bastardsvärmare Bredbrämad bastardsvärmare
Bredbrämad bastardsvärmare
Brunfläckig Pärlemorfjäril Brunfläckig Pärlemorfjäril
Brunfläckig Pärlemorfjäril
Citronfjäril Herrebro Våtmark Norrköping
Herrebro Våtmark Norrköping
Eksnabbvinge Eksnabbvinge Tinnerö Linköping
Eksnabbvinge Tinnerö Linköping
Fetörtsblåvinge Fetörtsblåvinge Villa Fridhem Norrköping
Fetörtsblåvinge Villa Fridhem Norrköping