Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)

Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Skarphagen Norrköping
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Tannefors Stångån Linköping
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Herrebro Våtmark Norrköping
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Älvdalen Dalarna
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Älvdalen Dalarna
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Herrebro Våtmark Norrköping
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Eckelsudde Öland
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Folkparken Norrköping
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)