Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) Rustalagret Norrköping
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) Lunden Ottenby Öland
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) Södra Lunden Ottenby Öland
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) Öland
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) Fjällvråk Södra Lunden Ottenby Öland
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) Södra Lunden Ottenby Öland
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)