Amurbuskskvätta | Stejneger´s stonechat

Amurbuskskvätta Kungsstenarna Ottenby Öland
Amurbuskskvätta