Amurbuskskvätta (Stejnegers stonechat)

Amurbuskskvätta Kungsstenarna Ottenby Öland
Amurbuskskvätta