Fågelbilder

Aftonfalk | Red-footed Falcon Aftonfalk (Falco vespertinus) är en liten insektsätande falk som häckar i Östeuropa och Asien, och övervintrar i Afrika...
Aftonfalk | Red-footed Falcon

2 Bilder

Alfågel | Long-tailed Duck Alfågel (Clangula hyemalis) är en andfågel som häckar i nordliga delar av norra halvklotet, både i Nordamerika, Europa...
Alfågel | Long-tailed Duck

6 Bilder

Amurbuskskvätta Amurbuskskvätta[1] (Saxicola stejnegeri) är en östasiatisk fågel i familjen flugsnappare med omdiskuterad...
Amurbuskskvätta

1 bild

Azurmes x Blåmes | Azure Tit x Eurasian Blue Tit Azurmesen från Grönhögen Öland. Den bedömdes senare ha några procent blåmes i sig. Vacker är den ändå.
Azurmes x Blåmes | Azure Tit x Eurasian Blue Tit

8 Bilder

Backsvala | Sand Martin Backsvala är en kolonihäckande brungrå och vit svala.
Backsvala | Sand Martin

8 Bilder

Bergand | Greater Scaup Bergand tillhör gruppen dykänder. På vintertid kan de ses i stora flockar.
Bergand | Greater Scaup

4 Bilder

Bergfink | Brambling Bergfink som tillhör familjen finkar, och är nära besläktad med bofinken. Bergfinken har en nordlig utbredning och...
Bergfink | Brambling

14 Bilder

Berglärka | Horned Lark Berglärka är en vida utbredd fågel i familjen lärkor, den enda i familjen som förekommer i Amerika.
Berglärka | Horned Lark

7 Bilder

Berguv | Eurasian Eagle Owl Berguv, våran största uggla som är utrotningshotat.
Berguv | Eurasian Eagle Owl

3 Bilder

Bivråk | European Honey Buzzard Bivråk är en rovfågel som trots sitt namn inte är nära besläktad med vråkarna
Bivråk | European Honey Buzzard

3 Bilder

Björktrast | Fieldfare Björktrast är en trast som är vanligt förekommande i sitt häckningsområde i norra Palearktis.
Björktrast | Fieldfare

4 Bilder

Bläsand | Eurasian Wigeon Bläsand (Mareca är en simand som häckar i de nordligare områdena av Europa och Asien.
Bläsand | Eurasian Wigeon

5 Bilder

Bläsgås | Greater White-fronted Goose Bläsgås (Anser albifrons) är en fågel i släktgruppen gäss och nära släkt med fjällgås.
Bläsgås | Greater White-fronted Goose

6 Bilder

Blå Kärrhök | Hen Harrier Blå kärrhök (Circus cyaneus) är en fågel i familjen hökartade rovfåglar inom ordningen hökfåglar.
Blå Kärrhök | Hen Harrier

7 Bilder

Blåhake | Bluethroat Blåhake (Luscinia svecica) är en tätting som numera placeras i familjen flugsnappare.
Blåhake | Bluethroat

13 Bilder

Blåmes | Eurasian Blue Tit Blåmes (Cyanistes caeruleus) är en fågelart inom ordningen tättingar i familjen mesar.
Blåmes | Eurasian Blue Tit

14 Bilder

Bofink | Common Chaffinch Bofink (Fringilla coelebs) är en liten tätting som tillhör familjen finkar och som är mycket talrik i Europa.
Bofink | Common Chaffinch

5 Bilder

Brandkronad Kungsfågel | Firecrest Brandkronad kungsfågel är en liten fågel i familjen kungsfåglar inom ordningen tättingar.
Brandkronad Kungsfågel | Firecrest

5 Bilder

Bronsibis | Glossy Ibis Bronsibis är en våtmarkslevande fågel och den geografiskt mest spridda arten inom familjen ibisar.
Bronsibis | Glossy Ibis

7 Bilder

Brudand Brudand[2] (Aix sponsa) är en amerikansk fågelart inom familjen änder.
Brudand

2 Bilder

Brun Glada | Black Kite Brun glada (Milvus migrans) är sannolikt jordens talrikaste rovfågel.
Brun Glada | Black Kite

5 Bilder

Brun Kärrhök | Western Marsh Harrier Brun kärrhök är en rovfågel inom familjen hökartade rovfåglar.
Brun Kärrhök | Western Marsh Harrier

29 Bilder

Brunand | Common Pochard Brunand (Aythya ferina) är en and inom gruppen dykänder som häckar i palearktis i grunda vatten.
Brunand | Common Pochard

9 Bilder

Brushane | Ruff Brushane (Calidris pugnax) är en fågel som tillhör familjen snäppor.
Brushane | Ruff

7 Bilder

Buskskvätta | Whinchat Buskskvätta (Saxicola rubetra) är en fågel som numera placeras i familjen flugsnappare.
Buskskvätta | Whinchat

10 Bilder

Busksångare | Blyth’s Reed Warbler Busksångare (Acrocephalus dumetorum) är en fågelart som tillhör familjen rörsångare.
Busksångare | Blyth’s Reed Warbler

7 Bilder

Bändelkorsnäbb | Two-barred Crossbill Bändelkorsnäpp är en fågel som tillhör korsnäbbsläktet i familjen finkar.
Bändelkorsnäbb | Two-barred Crossbill

10 Bilder

Citronärla | Citrine Wagtail Citronärlan är slank och har ärlesläktets karakteristiska långa, vippande stjärt.
Citronärla | Citrine Wagtail

1 bild

Domherre | Common Bullfinch Domherre är en stor och kraftig fink som förekommer i Europa och Asien, inklusive Kamtjatka och Japan.
Domherre | Common Bullfinch

8 Bilder

Drillsnäppa | Common Sandpiper Drillsnäppa är en vadare inom familjen snäppor som förekommer i Europa och Asien.
Drillsnäppa | Common Sandpiper

5 Bilder

Dubbeltrast | Mistle Thrush Dubbeltrast (Turdus viscivorus) är en fågel i familjen trastar.
Dubbeltrast | Mistle Thrush

2 Bilder

Duvhök | Northern Goshawk Duvhök är en medelstor kraftfull hökartad rovfågel som placeras i släktet Accipiter.
Duvhök | Northern Goshawk

8 Bilder

Dvärgbeckasin | Jack Snipe Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) är en fågel som tillhör familjen snäppor.
Dvärgbeckasin | Jack Snipe

1 bild

Dvärgmås | Little Gull Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus) är världens minsta mås inom familjen måsfåglar.
Dvärgmås | Little Gull

1 bild

Ejder | Common Eider Ejder (Somateria mollissima) är en stor och tung dykand som mäter 60–70 cm.
Ejder | Common Eider

7 Bilder

Enkelbeckasin | Common Snipe Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) är en vadarfågel inom familjen snäppor.
Enkelbeckasin | Common Snipe

4 Bilder

Entita | Marsh Tit Entita är en fågel i familjen mesar som förekommer dels i Europa, dels i östra Asien.
Entita | Marsh Tit

5 Bilder

Fasan | Common Pheasant Fasan är en hönsfågel som ursprungligen bara fanns i södra Asien.
Fasan | Common Pheasant

2 Bilder

Fiskgjuse | Osprey Fiskgjuse (Pandion är en hökfågel i familjen fiskgjusar. Den lever uteslutande av fisk som den tar i vattenytan.
Fiskgjuse | Osprey

13 Bilder

Fiskmås | Mew Gull Fiskmås är en fågel som tillhör familjen måsfåglar som häckar över stora delar av det norra halvklotet.
Fiskmås | Mew Gull

6 Bilder

Fisktärna | Common Tern Fisktärna är en havsfågel i familjen måsfåglar.
Fisktärna | Common Tern

7 Bilder

Fjällgås | Lesser White-fronted Goose Fjällgås (Anser erythropus) är en liten grå gås som häckar i nordligaste Fennoskandia och Sibirien, och vars population...
Fjällgås | Lesser White-fronted Goose

4 Bilder

Fjällpipare | Eurasian Dotterel Fjällpiparen är en medelstor vadare med en längd på mellan 21 och 24 cm. Den har ett vänt uttryck och i alla dräkter en...
Fjällpipare | Eurasian Dotterel

6 Bilder

Fjällvråk | Rough-legged Buzzard Fjällvråk (Buteo lagopus) är en rovfågel. Den är en utpräglad flyttfågel som häckar cirkumpolärt i de nordligaste...
Fjällvråk | Rough-legged Buzzard

6 Bilder

Flodsångare | River Warbler Den adulta flodsångaren är cirka 13,5 till 15 centimeter lång och har ostreckad gråbrun rygg och vitaktigt grå...
Flodsångare | River Warbler

5 Bilder

Forsärla | Grey Wagtail Forsärlan är slank och 17–20 cm lång. Ovansidan är blågrå, vid gumpen gröngul. Undersidan är på sommaren lysande gul, på...
Forsärla | Grey Wagtail

12 Bilder

Gluttsnäppa | Common Greenshank Gluttsnäppan är en långbent, långvingad, långhalsad och smäcker fågel med en lång och grov svagt uppåtkrökt näbb. Den är...
Gluttsnäppa | Common Greenshank

13 Bilder

Gransångare | Chiffchaff Gransångare (Phylloscopus collybita) är en liten fågelart, en tätting, som tillhör familjen Phylloscopidae och som...
Gransångare | Chiffchaff

8 Bilder

Gravand | Common Shelduck Gravanden är en brokig, gåslik and med en kroppslängd på 55–65 centimeteter. Den har lång hals, långa ben och långa,...
Gravand | Common Shelduck

11 Bilder

Gräsand | Mallard
Gräsand | Mallard

10 Bilder

Gräshoppsångare | Common Grashopper Warbler
Gräshoppsångare | Common Grashopper Warbler

2 Bilder

Grå Flugsnappare | Spotted Flycatcher Grå flugsnappare är omkring 13–15 cm lång och väger ungefär 18 gram. Den är relativt slank, med långa vingar, lång...
Grå Flugsnappare | Spotted Flycatcher

10 Bilder

Grågås | Greylag Goose
Grågås | Greylag Goose

6 Bilder

Gråhakedopping | Red-necked Grebe Gråhakedopping (Podiceps grisegena) är en vattenlevande flyttfågel som förekommer i den tempererade regionen på norra...
Gråhakedopping | Red-necked Grebe

6 Bilder

Gråhäger | Grey Heron
Gråhäger | Grey Heron

14 Bilder

Gråsiska | Common Redpoll
Gråsiska | Common Redpoll

11 Bilder

Gråsparv | House Sparrow
Gråsparv | House Sparrow

3 Bilder

Gråtrut | Herring Gull
Gråtrut | Herring Gull

5 Bilder

Grönbena | Wood Sandpiper
Grönbena | Wood Sandpiper

4 Bilder

Grönfink | European Greenfinch
Grönfink | European Greenfinch

9 Bilder

Gröngöling | European Green Woodpecker
Gröngöling | European Green Woodpecker

3 Bilder

Grönsiska | Eurasian Siskin
Grönsiska | Eurasian Siskin

5 Bilder

Grönsångare | Wood Warbler
Grönsångare | Wood Warbler

11 Bilder

Gulhämpling | European Serin
Gulhämpling | European Serin

3 Bilder

Gulsparv | Yellowhammer
Gulsparv | Yellowhammer

4 Bilder

Gulärla | Yellow Wagtail
Gulärla | Yellow Wagtail

12 Bilder

Gärdsmyg | Winter Wren
Gärdsmyg | Winter Wren

12 Bilder

Gök | Common Cuckoo
Gök | Common Cuckoo

15 Bilder

Göktyta | Eurasian Wryneck
Göktyta | Eurasian Wryneck

2 Bilder

Halsbandsflugsnappare | Collared Flycatcher Halsbandsflugsnappare är en liten svartvit fågel inom familjen flugsnappare.[
Halsbandsflugsnappare | Collared Flycatcher

10 Bilder

Havssula | Northern Gannet
Havssula | Northern Gannet

3 Bilder

Havstrut | Great Black-backed Gull
Havstrut | Great Black-backed Gull

6 Bilder

Havsörn | White-tailed Eagle
Havsörn | White-tailed Eagle

15 Bilder

Hornuggla | Long-eared Owl
Hornuggla | Long-eared Owl

3 Bilder

Hussvala | Common House Martin
Hussvala | Common House Martin

5 Bilder

Hämpling | Common Linnet
Hämpling | Common Linnet

6 Bilder

Härmsångare | Icterine Warbler
Härmsångare | Icterine Warbler

5 Bilder

Höksångare | Barred Warbler
Höksångare | Barred Warbler

3 Bilder

Hökuggla | Northern Hawk Owl
Hökuggla | Northern Hawk Owl

6 Bilder

Jaktfalk | Gyr Falcon
Jaktfalk | Gyr Falcon

1 bild

Jorduggla | Short-eared Owl
Jorduggla | Short-eared Owl

6 Bilder

Järnsparv | Dunnock
Järnsparv | Dunnock

9 Bilder

Kaja | Western Jackdaw
Kaja | Western Jackdaw

3 Bilder

Kanadagås | Canada Goose
Kanadagås | Canada Goose

7 Bilder

Kaspisk Pipare | Caspian Plover
Kaspisk Pipare | Caspian Plover

2 Bilder

Kattuggla | Tawny Owl
Kattuggla | Tawny Owl

2 Bilder

Kentsk Tärna | Sandwich Tern Kentsk tärna är en fågelart som tillhör familjen måsfåglar.
Kentsk Tärna | Sandwich Tern

4 Bilder

Knipa | Common Goldeneye
Knipa | Common Goldeneye

19 Bilder

Knölsvan | Mute Swan
Knölsvan | Mute Swan

12 Bilder

Kohäger | Cattle Egret
Kohäger | Cattle Egret

3 Bilder

Koltrast | Common Blackbird
Koltrast | Common Blackbird

7 Bilder

Kornsparv | Corn Bunting
Kornsparv | Corn Bunting

2 Bilder

Korp | Common Raven
Korp | Common Raven

3 Bilder

Kricka | Common Teal
Kricka | Common Teal

8 Bilder

Kråka | Carrion Crow
Kråka | Carrion Crow

6 Bilder

Kungsfiskare | Common Kingfisher
Kungsfiskare | Common Kingfisher

27 Bilder

Kungsfågel | Goldcrest
Kungsfågel | Goldcrest

12 Bilder

Kungsfågelsångare | Pallas’s Leaf Warbler
Kungsfågelsångare | Pallas’s Leaf Warbler

3 Bilder

Kungsörn | Golden Eagle
Kungsörn | Golden Eagle

1 bild

Kustpipare | Grey Plover
Kustpipare | Grey Plover

14 Bilder

Kustsnäppa | Red Knot Kustsnäppan är 23–26 centimeter lång, har ett vingspann på 47–53 centimeter och väger 100–225 gram och är därmed en av...
Kustsnäppa | Red Knot

5 Bilder

Kärrsnäppa | Dunlin Kärrsnäppa är en vadare som tillhör familjen snäppor. Kärrsnäppan är 17–21 centimeter lång och har ett vingspann på...
Kärrsnäppa | Dunlin

38 Bilder

Kärrsångare | Marsh Warbler Kärrsångaren är ungefär 13 centimeter lång och har en vingspann på 17 till 21 centimeter. Vikten är ungefär 11 till 14...
Kärrsångare | Marsh Warbler

11 Bilder

Ladusvala | Barn Swallow Ladusvala (Hirundo rustica) är den mest spridda fågelarten i familjen svalor.
Ladusvala | Barn Swallow

5 Bilder

Lappuggla | Great Grey Owl Lappuggla (Strix nebulosa) är en uggla som är nästan lika stor som berguven. Den förekommer i tajga cirkumpolärt i norra...
Lappuggla | Great Grey Owl

3 Bilder

Lavskrika | Siberian Jay Lavskrika är en kråkfågel som förekommer i lavklädd barrskog från Norge till östra Sibirien.
Lavskrika | Siberian Jay

6 Bilder

Ljungpipare | European Golden Plover
Ljungpipare | European Golden Plover

4 Bilder

Lundsångare | Greenish Warbler
Lundsångare | Greenish Warbler

1 bild

Lärkfalk | Eurasian Hobby
Lärkfalk | Eurasian Hobby

8 Bilder

Lövsångare | Willow Warbler
Lövsångare | Willow Warbler

8 Bilder

Mandarinand | Mandarin Duck
Mandarinand | Mandarin Duck

7 Bilder

Mindre Flugsnappare | Red-breasted Flycatcher Mindre flugsnappare är en liten fågel i familjen flugsnappare.
Mindre Flugsnappare | Red-breasted Flycatcher

15 Bilder

Mindre Hackspett | Lesser Spotted Woodpecker Mindre hackspett (Dryobates minor) är den minsta av Europas hackspettar med sin längd på cirka 15 cm, vilket gör den...
Mindre Hackspett | Lesser Spotted Woodpecker

8 Bilder

Mindre Korsnäbb | Common Crossbill
Mindre Korsnäbb | Common Crossbill

5 Bilder

Mindre Strandpipare | Little Ringed Plover Mindre strandpipare (Charadrius dubius) är en fågel som tillhör familjen pipare (Charadriidae). Den har en mycket vid...
Mindre Strandpipare | Little Ringed Plover

28 Bilder

Mindre Sångsvan | Tundra Swan
Mindre Sångsvan | Tundra Swan

3 Bilder

Mosnäppa | Temminck’s Stint Mosnäppa (Calidris temminckii) är en mycket liten vadarfågel som tillhör familjen snäppor.
Mosnäppa | Temminck’s Stint

10 Bilder

Myrsnäppa | Broad-billed Sandpiper Myrsnäppa (Calidris falcinellus) är en vadarfågel som tillhör familjen snäppor.[2] Den häckar på myrar från norra...
Myrsnäppa | Broad-billed Sandpiper

2 Bilder

Myrspov | Bar-tailed Godwit
Myrspov | Bar-tailed Godwit

5 Bilder

Nattskärra European Nightjar
Nattskärra European Nightjar

2 Bilder

Nunnestenskvätta | Pied Wheatear Nunnestenskvätta fotograferad vid Oxelesunds hamn.
Nunnestenskvätta | Pied Wheatear

4 Bilder

Näktergal | Thrush Nightingale
Näktergal | Thrush Nightingale

6 Bilder

Nötkråka | Spotted Nutcracker
Nötkråka | Spotted Nutcracker

1 bild

Nötskrika | Eurasian Jay Nötskrika (Garrulus glandarius) är en fågel som tillhör familjen kråkfåglar.
Nötskrika | Eurasian Jay

12 Bilder

Nötväcka | Eurasian Nuthatch Nötväcka (Sitta europaea) är en liten fågelart i familjen nötväckor som häckar över stora delar av Palearktis. Det är en...
Nötväcka | Eurasian Nuthatch

10 Bilder

Ormvråk | Common Buzzard
Ormvråk | Common Buzzard

7 Bilder

Ortolansparv | Ortolan Bunting
Ortolansparv | Ortolan Bunting

2 Bilder

Pilfink | Eurasian Tree Sparrow
Pilfink | Eurasian Tree Sparrow

6 Bilder

Pilgrimsfalk | Peregrine Falcon
Pilgrimsfalk | Peregrine Falcon

8 Bilder

Praktejder | King Eider
Praktejder | King Eider

4 Bilder

Prutgås | Brent Goose
Prutgås | Brent Goose

9 Bilder

Prärieläpare | Buff-breasted Sandpiper
Prärieläpare | Buff-breasted Sandpiper

4 Bilder

Pungmes | Eurasian Penduline Tit
Pungmes | Eurasian Penduline Tit

5 Bilder

Rallhäger | Squacco Heron
Rallhäger | Squacco Heron

1 bild

Rapphöna | Grey Partridge
Rapphöna | Grey Partridge

3 Bilder

Ringduva | Common Wood Pigeon
Ringduva | Common Wood Pigeon

7 Bilder

Ringtrast | Ring Ouzel Ringtrast (Turdus torquatus) är en fågel inom familjen trastar.
Ringtrast | Ring Ouzel

10 Bilder

Rosenfink | Common Rosefinch Rosenfink är en fågel som tillhör familjen finkar.
Rosenfink | Common Rosefinch

6 Bilder

Roskarl | Ruddy Turnstone
Roskarl | Ruddy Turnstone

2 Bilder

Rostgumpsvala | Red-rumped Swallow Rostgumpsvala är en vida spridd fågel som tillhör familjen svalor.
Rostgumpsvala | Red-rumped Swallow

6 Bilder

Råka | Rook
Råka | Rook

3 Bilder

Röd Glada | Red Kite
Röd Glada | Red Kite

4 Bilder

Rödbena | Common Redshank
Rödbena | Common Redshank

5 Bilder

Rödhake | European Robin
Rödhake | European Robin

10 Bilder

Rödhalsad Gås | Red-breated Goose Rödhalsad gås är en gås som häckar på den palearktiska tundran.
Rödhalsad Gås | Red-breated Goose

5 Bilder

Rödhuvad Dykand | Red-crested Pochard
Rödhuvad Dykand | Red-crested Pochard

3 Bilder

Rödhuvad Törnskata | Woodchat Shrike
Rödhuvad Törnskata | Woodchat Shrike

6 Bilder

Rödspov | Black-tailed Godwit
Rödspov | Black-tailed Godwit

15 Bilder

Rödstjärt | Common Redstart
Rödstjärt | Common Redstart

13 Bilder

Rödvingetrast | Redwing
Rödvingetrast | Redwing

4 Bilder

Rörhöna | Common Moorhen
Rörhöna | Common Moorhen

6 Bilder

Rörsångare | European Reed Warbler
Rörsångare | European Reed Warbler

7 Bilder

Salskrake | Smew
Salskrake | Smew

12 Bilder

Sandlöpare | Sanderling
Sandlöpare | Sanderling

4 Bilder

Sibirisk Järnsparv | Siberian Accentor
Sibirisk Järnsparv | Siberian Accentor

3 Bilder

Sidensvans | Bohemian Waxwing
Sidensvans | Bohemian Waxwing

5 Bilder

Sillgrissla | Common Murre En havsfågel som är medelstor. Den häckar utmed kusterna i kolonier.
Sillgrissla | Common Murre

8 Bilder

Silltrut | Lesser Black-backed Gull
Silltrut | Lesser Black-backed Gull

8 Bilder

Silvertärna | Arctic Tern
Silvertärna | Arctic Tern

9 Bilder

Skata | Common Magpie
Skata | Common Magpie

5 Bilder

Skedand | Northern Shoveler
Skedand | Northern Shoveler

9 Bilder

Skedstork | Eurasian Spoonbill
Skedstork | Eurasian Spoonbill

3 Bilder

Skogsduva | Stock Dove
Skogsduva | Stock Dove

8 Bilder

Skogssnäppa | Green Sandpiper
Skogssnäppa | Green Sandpiper

4 Bilder

Skrattmås | Black-headed Gull
Skrattmås | Black-headed Gull

6 Bilder

Skräntärna | Caspian Tern
Skräntärna | Caspian Tern

10 Bilder

Skäggdopping | Great Crested Grebe
Skäggdopping | Great Crested Grebe

8 Bilder

Skäggmes | Bearded Reedling
Skäggmes | Bearded Reedling

5 Bilder

Skärfläcka | Pied Avocet Den är mycket karakteristisk med sin svartvita dräkt, långa blågrå ben och likaså blågrå, tydligt uppåtsvängd näbb....
Skärfläcka | Pied Avocet

13 Bilder

Skärsnäppa | Purple Sandpiper
Skärsnäppa | Purple Sandpiper

3 Bilder

Smalnäbbad Simsnäppa | Red-necked Phalarope
Smalnäbbad Simsnäppa | Red-necked Phalarope

2 Bilder

Smådopping | Little Grebe
Smådopping | Little Grebe

10 Bilder

Smålom | Red-throated Diver
Smålom | Red-throated Diver

1 bild

Småskrake | Red-breasted Merganser
Småskrake | Red-breasted Merganser

7 Bilder

Småsnäppa | Little Stint
Småsnäppa | Little Stint

27 Bilder

Småspov | Whimbrel
Småspov | Whimbrel

4 Bilder

Småtärna | Little Tern Våran minsta fågel i måsfamiljen.
Småtärna | Little Tern

10 Bilder

Snatterand | Gadwall
Snatterand | Gadwall

17 Bilder

Snösparv | Snow Bunting
Snösparv | Snow Bunting

3 Bilder

Sothöna | Eurasian Coot
Sothöna | Eurasian Coot

12 Bilder

Sparvhök | Eurasian Sparrowhawk Sparvhök är en liten rovfågel inom familjen hökartade rovfåglar.
Sparvhök | Eurasian Sparrowhawk

9 Bilder

Spetsberggås | Pink-footed Goose
Spetsberggås | Pink-footed Goose

1 bild

Spillkråka | Black Woodpecker
Spillkråka | Black Woodpecker

3 Bilder

Stare | Common Starling
Stare | Common Starling

10 Bilder

Steglits | European Goldfinch
Steglits | European Goldfinch

5 Bilder

Stenknäck | Hawfinch Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) är en stor fink med mycket kraftig näbb.
Stenknäck | Hawfinch

6 Bilder

Stenskvätta | Northern Wheatear
Stenskvätta | Northern Wheatear

6 Bilder

Stjärtand | Northern Pintail Stjärtand (Anas acuta) är en fågel inom familjen änder och kategoriseras som en simand.
Stjärtand | Northern Pintail

5 Bilder

Stjärtmes | Long-tailed Tit Stjärtmes (Aegithalos caudatus) är en tätting och den enda europeiska representanten för familjen stjärtmesar. Den är...
Stjärtmes | Long-tailed Tit

7 Bilder

Storlom | Black-throated Diver
Storlom | Black-throated Diver

15 Bilder

Storskarv | Great Cormorant
Storskarv | Great Cormorant

17 Bilder

Storskrake | Goosander
Storskrake | Goosander

6 Bilder

Storspov | Eurasian Curlew Storspov (Numenius arquata) är en fågel som tillhör familjen snäppor inom ordningen vadarfåglar.
Storspov | Eurasian Curlew

5 Bilder

Strandskata | Eurasian Oystercatcher
Strandskata | Eurasian Oystercatcher

9 Bilder

Strömstare | White-throated Dipper Strömstare (Cinclus cinclus) är en fågel i familjen strömstarar. Liksom övriga medlemmar av familjen påträffas den vid...
Strömstare | White-throated Dipper

29 Bilder

Stäpphök | Pallid Harrier Stäpphök (Circus macrourus) är en rovfågel som tillhör familjen hökartade rovfåglar.
Stäpphök | Pallid Harrier

8 Bilder

Större Hackspett | Great Spotted Woodpecker
Större Hackspett | Great Spotted Woodpecker

10 Bilder

Större Strandpipare | Common Ringed Plover
Större Strandpipare | Common Ringed Plover

13 Bilder

Större Turturduva | Oriental Turtle Dove
Större Turturduva | Oriental Turtle Dove

3 Bilder

Svart Rödstjärt | Black Redstart
Svart Rödstjärt | Black Redstart

11 Bilder

Svartbent Strandpipare | Kentish Plover
Svartbent Strandpipare | Kentish Plover

2 Bilder

Svarthakad Buskskvätta | Common Stonechat
Svarthakad Buskskvätta | Common Stonechat

2 Bilder

Svarthakedopping | Horned Grebe Svarthakedopping (Podiceps auritus) är en fågel som tillhör familjen doppingar. Den förekommer i sjöar i både Europa,...
Svarthakedopping | Horned Grebe

20 Bilder

Svarthalsad Dopping | Black-necked Grebe Svarthalsad dopping häckar på fyra kontinenter, både i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika, och beståndet anses vara...
Svarthalsad Dopping | Black-necked Grebe

7 Bilder

Svarthalsad Trast | Dark-throated Thrush
Svarthalsad Trast | Dark-throated Thrush

4 Bilder

Svarthuvad Mås | Mediterranean Gull
Svarthuvad Mås | Mediterranean Gull

3 Bilder

Svarthätta | Blackcap
Svarthätta | Blackcap

5 Bilder

Svartkråka |
Svartkråka |

1 bild

Svartmes | Coal Tit
Svartmes | Coal Tit

5 Bilder

Svartpannad Törnskata | Lesser Grey Shrike
Svartpannad Törnskata | Lesser Grey Shrike

3 Bilder

Svartsnäppa | Spotted Redshank
Svartsnäppa | Spotted Redshank

7 Bilder

Svarttärna | Black Tern Svarttärnan har en kroppslängd på 22–26 cm, ett vingspann på 56–62 cm. I adult sommardräkt (maj-augusti) har den svart...
Svarttärna | Black Tern

7 Bilder

Svartvingad Glada | Black-shouldered Kite
Svartvingad Glada | Black-shouldered Kite

2 Bilder

Svartvingad Vadarsvala | Black-winged Pratincole
Svartvingad Vadarsvala | Black-winged Pratincole

2 Bilder

Svartvit Flugsnappare | European Pied Flycatcher
Svartvit Flugsnappare | European Pied Flycatcher

9 Bilder

Svärta | Velvet Scoter
Svärta | Velvet Scoter

3 Bilder

Sädesärla | White Wagtail
Sädesärla | White Wagtail

15 Bilder

Sädgås | Bean Goose
Sädgås | Bean Goose

4 Bilder

Sävsparv | Common Reed Bunting
Sävsparv | Common Reed Bunting

9 Bilder

Sävsångare | Sedge Warbler
Sävsångare | Sedge Warbler

13 Bilder

Sånglärka | Eurasian Skylark
Sånglärka | Eurasian Skylark

6 Bilder

Sångsvan | Whooper Swan
Sångsvan | Whooper Swan

13 Bilder

Tajgablåstjärt | Red-flanked Bluetail
Tajgablåstjärt | Red-flanked Bluetail

5 Bilder

Talgoxe | Great Tit
Talgoxe | Great Tit

11 Bilder

Tallbit | Pine Grosbeak
Tallbit | Pine Grosbeak

4 Bilder

Talltita | Willow Tit
Talltita | Willow Tit

3 Bilder

Taltrast | Song Thrush
Taltrast | Song Thrush

5 Bilder

Tamduva | Rock Dove
Tamduva | Rock Dove

4 Bilder

Tjäder | Western Capercaillie
Tjäder | Western Capercaillie

9 Bilder

Tobisgrissla | Black Guillemot En lite fågel som till hör familjen alkor.
Tobisgrissla | Black Guillemot

6 Bilder

Tofslärka | Crested Lark
Tofslärka | Crested Lark

4 Bilder

Tofsmes | Crested Tit
Tofsmes | Crested Tit

8 Bilder

Tofsvipa | Northern Lapwing
Tofsvipa | Northern Lapwing

10 Bilder

Tordmule | Razorbill En fågel i familjen alkor.
Tordmule | Razorbill

14 Bilder

Tornfalk | Common Kestrel En medelstor rovfågel. Man ser den ofta stå och ryttla över öppna ytor
Tornfalk | Common Kestrel

15 Bilder

Tornseglare | Common Swift
Tornseglare | Common Swift

7 Bilder

Trana | Common Crane
Trana | Common Crane

7 Bilder

Trastsångare | Great Reed Warbler
Trastsångare | Great Reed Warbler

1 bild

Tretåig Hackspett | Three-toed Woodpecker
Tretåig Hackspett | Three-toed Woodpecker

3 Bilder

Trädgårdssångare | Garden Warbler
Trädgårdssångare | Garden Warbler

1 bild

Trädgårdsträdkrypare | Short-toed Treecreeper
Trädgårdsträdkrypare | Short-toed Treecreeper

2 Bilder

Trädkrypare | Eurasian Treecreeper
Trädkrypare | Eurasian Treecreeper

8 Bilder

Trädpiplärka | Tree Pipit
Trädpiplärka | Tree Pipit

5 Bilder

Turkduva | Eurasian Collared Dove
Turkduva | Eurasian Collared Dove

7 Bilder

Turturduva | European Turtle Dove
Turturduva | European Turtle Dove

13 Bilder

Tuvsnäppa | Pectoral Sandpiper
Tuvsnäppa | Pectoral Sandpiper

2 Bilder

Tärnmås | Sabine’s Gull
Tärnmås | Sabine’s Gull

5 Bilder

Törnskata | Red-backed Shrike
Törnskata | Red-backed Shrike

11 Bilder

Törnsångare | Common Whitethroat Törnsångare (Curruca communis) är en fågel som tillhör familjen sylvior.[2] Den häckar allmänt i öppna landskap med...
Törnsångare | Common Whitethroat

11 Bilder

Varfågel | Great Grey Shrike Varfågeln mäter 22–26 centimeter. Ovansidan av dess fjäderdräkt är ljust askgrå, med en svart ögonmask som går från...
Varfågel | Great Grey Shrike

6 Bilder

Vattenrall | Water Rail
Vattenrall | Water Rail

1 bild

Vigg | Tufted Duck
Vigg | Tufted Duck

6 Bilder

Vinterhämpling | Twite
Vinterhämpling | Twite

10 Bilder

Vit Stork | White Stork
Vit Stork | White Stork

5 Bilder

Vitkindad Gås | Barnacle Goose
Vitkindad Gås | Barnacle Goose

9 Bilder

Vitnäbbad Islom | Yellow-billed Diver
Vitnäbbad Islom | Yellow-billed Diver

3 Bilder

Vittrut | Glaucous Gull
Vittrut | Glaucous Gull

3 Bilder

Vitvingad Trut | Iceland Gull
Vitvingad Trut | Iceland Gull

1 bild

Ägretthäger | Great Egret Ägretthägern häckar främst i de tropiska och varmare tempererade områdena över stora delar av världen, men häckar även...
Ägretthäger | Great Egret

17 Bilder

Ängshök | Montague’s Harrier
Ängshök | Montague’s Harrier

3 Bilder

Ängspiplärka | Meadow Pipit
Ängspiplärka | Meadow Pipit

2 Bilder

Ärtsångare | Lesser Whitethroat
Ärtsångare | Lesser Whitethroat

6 Bilder

Årta | Garganey
Årta | Garganey

2 Bilder