Fågelbilder

Aftonfalk (Red-footed Falcon) Aftonfalk (Falco vespertinus) - Red-footed Falcon - Fågelbilder på aftonfalk fotograferade i östergötland
Aftonfalk (Red-footed Falcon)

2 Bilder

Alfågel (Long-tailed Duck) Alfågel (Clangula hyemalis) - Long-tailed Duck - Fågelbilder på alfågel fotograferad i Östergötland
Alfågel (Long-tailed Duck)

6 Bilder

Amurbuskskvätta (Stejnegers stonechat) Amurbuskskvätta (Saxicola stejnegeri) Fågelbilder på amurbuskskvätta fotograferad på Kungsstenarna Ottenby Öland
Amurbuskskvätta (Stejnegers stonechat)

1 bild

Azurmes x Blåmes (Azure Tit x Eurasian Blue Tit) Azurmesen från Grönhögen Öland. Den bedömdes senare ha några procent blåmes i sig. Vacker är den ändå.
Azurmes x Blåmes (Azure Tit x Eurasian Blue Tit)

8 Bilder

Backsvala (Sand Martin) Backsvala (Riparia riparia) - Sand Martin - Fågelbilder på backsvala fotograferad i Norrköping
Backsvala (Sand Martin)

8 Bilder

Bergand (Greater Scaup) Bergand (Aythya marila) - Greater Scaup - Fågelbilder på bergand fotograferad i Norrköping och Ottenby Öland
Bergand (Greater Scaup)

4 Bilder

Bergfink (Brambling) Bergfink (Fringilla montifringilla) - Brambling. Fågelbilder på den vackra bergfinken. De flesta fotograferade i...
Bergfink (Brambling)

21 Bilder

Berglärka (Horned Lark) Berglärka (Eremophila alpestris) - Horned Lark. Fågelbilder på Berglärka fotograferad i Norrköping och Grönhögen Öland.
Berglärka (Horned Lark)

7 Bilder

Berguv (Eurasian Eagle Owl) Berguv (Bubo bubo) - Eurasian Eagle Owl. Fågelbilder på berguv fotograferad i Norrköping
Berguv (Eurasian Eagle Owl)

3 Bilder

Bivråk (European Honey Buzzard) Bivråk (Pernis apivorus) - European Honey Buzzard. Fågelbilder på bivråk fotograferad i Norrköping
Bivråk (European Honey Buzzard)

3 Bilder

Björktrast (Fieldfare) Björktrast (Turdus pilaris) - Fieldfare. Fågelbilder på björktrast. Fotograferad i Norrköping.
Björktrast (Fieldfare)

12 Bilder

Bläsand (Eurasian Wigeon) Bläsand (Mareca penelope eller Anas penelope) - Eurasian Wigeon. Fågelbilder på bläsand. Fotograferad vid Åby Gård...
Bläsand (Eurasian Wigeon)

5 Bilder

Bläsgås (Greater White-fronted Goose) Bläsgås (Anser albifrons) - Greater White-fronted Goose. Fågelbilder på bläsgås. Fotograferad vid Herrebro Norrköping,...
Bläsgås (Greater White-fronted Goose)

9 Bilder

Blå Kärrhök (Hen Harrier) Blå kärrhök (Circus cyaneus) - Hen Harrier - Fågelbilder på blå kärrhök fotograferad i Norrköping och i Linköping
Blå Kärrhök (Hen Harrier)

8 Bilder

Blåhake (Bluethroat) Blåhake (Luscinia svecica) - Bluethroat- Fågelbilder på blåhake. Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping och Ottenby...
Blåhake (Bluethroat)

13 Bilder

Blåmes (Eurasian Blue Tit) Blåmes (Cyanistes caeruleus) - Eurasian Blue Tit. Fågelbilder på blåmes. Fotograferad i Norrköping.
Blåmes (Eurasian Blue Tit)

23 Bilder

Bofink (Common Chaffinch) Bofink (Fringilla coelebs) - Common Chaffinch. Fågelbilder på bofink. Fotograferad Ottenby Öland, Vrinneviskogen...
Bofink (Common Chaffinch)

8 Bilder

Brandkronad Kungsfågel (Firecrest) Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) - Firecrest. Fågelbilder på brandkronad kungsfågel. Fotograferad Stenåsa på...
Brandkronad Kungsfågel (Firecrest)

5 Bilder

Bronsibis (Glossy Ibis) Bronsibis (Plegadis falcinellus) - Glossy Ibis Fågelbilder på bronsibis fotograferad i Nybro Linköping och i Kalmar.
Bronsibis (Glossy Ibis)

8 Bilder

Brudand Brudand (Aix sponsa). Fågelbilder på brudand. Fotograferad vid Åbackarna i Norrköping.
Brudand

2 Bilder

Brun Glada (Black Kite) Brun glada (Milvus migrans) - Black Kite. Fågelbilder på brun glada. Dessa är en ungfågel som kom på besök. Fotograferad...
Brun Glada (Black Kite)

5 Bilder

Brun Kärrhök (Western Marsh Harrier) Brun kärrhök (Circus aeruginosus) - Western Marsh Harrier. Rovfåglar. Fågelbilder på brun kärrhök fotograferad vid...
Brun Kärrhök (Western Marsh Harrier)

33 Bilder

Brunand (Common Pochard) Brunand (Aythya ferina) - Common Pochard. Änder. Fågelbilder på brunand. Fotograferad vid Herrebro Norrköping.
Brunand (Common Pochard)

9 Bilder

Brushane (Ruff) Brushane (Calidris pugnax) - Ruff. Vadare. Fågelbilder på brushane. Fotograferad i Norrköping, Linköping och på Öland.
Brushane (Ruff)

8 Bilder

Buskskvätta (Whinchat) Buskskvätta (Saxicola rubetra) - Whinchat. Fågelbilder på buskskvätta. Fågelbilder på buskskvätta. Fotograferad vid...
Buskskvätta (Whinchat)

13 Bilder

Busksångare (Blyths Reed Warbler) Busksångare (Acrocephalus dumetorum) - Blyth’s Reed Warbler. Sångare. Fågelbilder på busksångare fotograferad i...
Busksångare (Blyths Reed Warbler)

7 Bilder

Bändelkorsnäbb (Two-barred Crossbill) Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) - Two-barred Crossbill. Korsnäbbar. Fågelbilder på bändelkorsnäbb. Fotograferad i...
Bändelkorsnäbb (Two-barred Crossbill)

11 Bilder

Citronärla (Citrine Wagtail) Citronärlan (Motacilla citreola) - Citrine Wagtail. Ärlor. Fågelbild på citronärla. Fotograferad vid Beteby...
Citronärla (Citrine Wagtail)

1 bild

Domherre (Common Bullfinch) Domherre (Pyrrhula pyrrhula) - Common Bullfinch. Finkar. Fågelbilder på Domherre fotograferad i Norrköping och på Öland.
Domherre (Common Bullfinch)

10 Bilder

Drillsnäppa (Common Sandpiper) Drillsnäppa (Actitis hypoleucos) - Common Sandpiper. Vadare. Fågelbilder på drillsnäppa. Fotograferad vid Herrebro...
Drillsnäppa (Common Sandpiper)

6 Bilder

Dubbeltrast (Mistle Thrush) Dubbeltrast (Turdus viscivorus) - Mistle Thrush. Trastar. Fågelbilder på dubbeltrast. Fotograferad på Öland.
Dubbeltrast (Mistle Thrush)

2 Bilder

Duvhök (Northern Goshawk) Duvhök (Accipiter gentilis) - Northern Goshawk. Rovfåglar. Fågelbilder på Duvhök. Fotograferad i hamnen Norrköping samt...
Duvhök (Northern Goshawk)

8 Bilder

Dvärgbeckasin (Jack Snipe) Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) - Jack Snipe. Vadare. Fågelbildet på dvärgbeckasin. Fotograferad i Ottenby Öland.
Dvärgbeckasin (Jack Snipe)

1 bild

Dvärgmås (Little Gull) Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus) - Little Gull. Måsar. Fågelbilder på dvärgmås. Våran minsta mås vi har i landet....
Dvärgmås (Little Gull)

3 Bilder

Ejder (Common Eider) Ejder (Somateria mollissima) - Common Eider. Änder. Fågelbilder på ejder. Fotograferade på Öland och häradskär.
Ejder (Common Eider)

10 Bilder

Enkelbeckasin (Common Snipe) Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) - Common Snipe. Vadare. Fågelbilder på enkelbeckasin.
Enkelbeckasin (Common Snipe)

4 Bilder

Entita (Marsh Tit) Entita (Poecile palustris) - Marsh Tit. Mesar. Fågelbilder på entita fotograferad i Kårtorp Norrköping och i Skarphagen...
Entita (Marsh Tit)

8 Bilder

Fasan (Common Pheasant) Fasan | Common Pheasant. Fågelbilder på fasan. Fotograferade i Norrköping.
Fasan (Common Pheasant)

7 Bilder

Fiskgjuse (Osprey) Fiskgjuse (Pandion haliaetus) - Osprey. Rovfåglar. Fågelbilder på fiskgjuse. De flesta fotograferade vid Åby Gård...
Fiskgjuse (Osprey)

20 Bilder

Fiskmås (Mew Gull) Fiskmås (Larus canus) - Mew Gull. Måsar. Fågelbilder på fiskmås.
Fiskmås (Mew Gull)

9 Bilder

Fisktärna (Common Tern) Fisktärna | Common Tern. Fågelbilder på fisktärna. Måsar. Fotograferade i Norrköping.
Fisktärna (Common Tern)

13 Bilder

Fjällgås (Lesser White-fronted Goose) Fjällgås | Lesser White-fronted Goose . Gäss. Fågelbilder på fjällgås.
Fjällgås (Lesser White-fronted Goose)

4 Bilder

Fjällpipare (Eurasian Dotterel) Fjällpipare (Charadrius morinellus) - Eurasian Dotterel. Fågelbilder på fjällpipare. Fotograferad vid Nipfjället i...
Fjällpipare (Eurasian Dotterel)

7 Bilder

Fjällvråk (Rough-legged Buzzard) Fjällvråk (Buteo lagopus) - Rough-legged Buzzard. Rovfåglar. Fågelbilder på fjällvråk.
Fjällvråk (Rough-legged Buzzard)

6 Bilder

Flodsångare (River Warbler) Flodsångare (Locustella fluviatilis) - River Warbler. Sångare. Fågelbilder på flodsångar. Fotograferad vid Herrebro...
Flodsångare (River Warbler)

5 Bilder

Forsärla (Grey Wagtail) Forsärla (Motacilla cinerea) - Grey Wagtail. Ärlor. Fågelbilder på forsärla. Fotograferade i Norrköping.
Forsärla (Grey Wagtail)

18 Bilder

Gluttsnäppa (Common Greenshank) Gluttsnäppan (Tringa nebularia) - Common Greenshank. Fågelbilder på gluttsnäppa.
Gluttsnäppa (Common Greenshank)

19 Bilder

Gransångare (Chiffchaff) Gransångare (Phylloscopus collybita) - Chiffchaff. Fågelbilder på gransångare.
Gransångare (Chiffchaff)

9 Bilder

Gravand (Common Shelduck) Gravand (Tadorna tadorna) - Common Shelduck. Änder. Fågelbilder på granand. Fotograferade vid Herrebro och på Öland.
Gravand (Common Shelduck)

11 Bilder

Gräsand (Mallard Gräsand | Mallard . Änder. Fågelbilder på gräsnad.
Gräsand (Mallard

14 Bilder

Gräshoppsångare (Common Grashopper Warbler) Gräshoppsångare (Locustella naevia) - Common Grashopper Warbler. Sångare. Fågelbilder på gräshoppsångare. Fotograferade...
Gräshoppsångare (Common Grashopper Warbler)

2 Bilder

Grå Flugsnappare (Spotted Flycatcher) Grå flugsnappare (Muscicapa striata) - Spotted Flycatcher. Flugsnappare. Fågelbilder på grå flugsnappare. Fotograferade...
Grå Flugsnappare (Spotted Flycatcher)

12 Bilder

Grågås (Greylag Goose) Grågås (Anser anser) - Greylag Goose. Gäss. Fågelbilder på grågås.
Grågås (Greylag Goose)

7 Bilder

Gråhakedopping (Red-necked Grebe) Gråhakedopping (Podiceps grisegena) - Red-necked Grebe. Doppingar. Fågelbilder på gråhakedopping. Fotograferde...
Gråhakedopping (Red-necked Grebe)

6 Bilder

Gråhäger (Grey Heron) Gråhäger (Ardea cinerea) - Grey Heron. Fågelbilder på gråhäger.
Gråhäger (Grey Heron)

18 Bilder

Gråsiska (Common Redpoll) Gråsiska (Acanthis flammea) - Common Redpoll. Finkar. Fågelbilder på gråsiska.
Gråsiska (Common Redpoll)

12 Bilder

Gråsparv (House Sparrow) Gråsparv (Passer domesticus) - House Sparrow. Sparvar. Fågelbilder på gråsparv.
Gråsparv (House Sparrow)

5 Bilder

Gråtrut (Herring Gull) Gråtrut (Larus argentatus) - Herring Gull. Trutar. Fågelbilder på gråtrut.
Gråtrut (Herring Gull)

6 Bilder

Grönbena (Wood Sandpiper) Grönbena (Tringa glareola) - Wood Sandpiper. Vadare. Fågelbilder på grönbena.
Grönbena (Wood Sandpiper)

9 Bilder

Grönfink (European Greenfinch) Grönfink (Chloris chloris) - European Greenfinch. Finkar. Fågelbilder på grönfink.
Grönfink (European Greenfinch)

11 Bilder

Gröngöling (European Green Woodpecker) Gröngöling (Picus viridis) - European Green Woodpecker. Hackspett. Fågelbilder på gröngöling.
Gröngöling (European Green Woodpecker)

3 Bilder

Grönsiska (Eurasian Siskin) Grönsiska (Spinus spinus) - Eurasian Siskin. Finkar. Fågelbilder på grönsiska.
Grönsiska (Eurasian Siskin)

23 Bilder

Grönsångare (Wood Warbler) Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) - Wood Warbler. Sångare. Fågelbilder på grönsångare.
Grönsångare (Wood Warbler)

11 Bilder

Gulhämpling (European Serin) Gulhämpling (Serinus serinus) - European Serin. Finkar. Fågelbilder på gulhämpling. Fotograferad vid Trädgårdsföreningen...
Gulhämpling (European Serin)

3 Bilder

Gulsparv (Yellowhammer) Gulsparv (Emberiza citrinella) - Yellowhammer. Sparvar. Fågelbilder på gulsparv.
Gulsparv (Yellowhammer)

4 Bilder

Gulärla (Yellow Wagtail) Gulärla (Motacilla flava) - Yellow Wagtail. Ärlor. Fågelbilder på gulärla.
Gulärla (Yellow Wagtail)

19 Bilder

Gärdsmyg (Winter Wren) Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) - Winter Wren. Fågelbilder på gärdsmyg.
Gärdsmyg (Winter Wren)

18 Bilder

Gök (Common Cuckoo) Gök (Cuculus canorus) - Common Cuckoo. Fågelbilder på gök. Fotograferade vid Herrebro våtmark Norrköping.
Gök (Common Cuckoo)

21 Bilder

Göktyta (Eurasian Wryneck) Göktyta (Jynx torquilla) - Eurasian Wryneck. Fågelbilder på göktyta.
Göktyta (Eurasian Wryneck)

3 Bilder

Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher) Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis) - Collared Flycatcher. Fågelbilder på halsbandsflugsnappare. Fotograferade...
Halsbandsflugsnappare (Collared Flycatcher)

10 Bilder

Havssula (Northern Gannet) Havssula (Morus bassanus) - Northern Gannet. Fågelbilder på havssula. Fotograferad vid Ottenvy Öland.
Havssula (Northern Gannet)

5 Bilder

Havstrut (Great Black-backed Gull) Havstrut (Larus marinus) - Great Black-backed Gull. Fågelbilder på havstrut.
Havstrut (Great Black-backed Gull)

6 Bilder

Havsörn (White-tailed Eagle) Havsörn (Haliaeetus albicilla) - White-tailed Eagle. Rovfåglar. Fågelbilder på havsörn.
Havsörn (White-tailed Eagle)

24 Bilder

Hornuggla (Long-eared Owl) Hornuggla (Asio otus) - Long-eared Owl. Fågelalbum på hornuggla. Ugglor. Fotograferade på Öland.
Hornuggla (Long-eared Owl)

3 Bilder

Hussvala (Common House Martin) Hussvala (Delichon urbicum) - Common House Martin. Svalor. Fågelbilder på hussvala.
Hussvala (Common House Martin)

6 Bilder

Hämpling (Common Linnet) Hämpling (Linaria cannabina) - Common Linnet . Finkar. Fågelbilder på hämpling.
Hämpling (Common Linnet)

7 Bilder

Härmsångare (Icterine Warbler) Härmsångare (Hippolais icterina) - Icterine Warbler. Sångare. Fågelbilder på härmsångare.
Härmsångare (Icterine Warbler)

5 Bilder

Höksångare (Barred Warbler) Höksångare (Curruca nisoria) - Barred Warbler. Sångare. Fågelbilder på häksångare. Fotograferade på Öland.
Höksångare (Barred Warbler)

3 Bilder

Hökuggla (Northern Hawk Owl) Hökuggla (Surnia ulula) - Northern Hawk Owl. Ugglor. Fågelbilder på hökuggla.
Hökuggla (Northern Hawk Owl)

9 Bilder

Jaktfalk (Gyr Falcon) Jaktfalk - Gyr Falcon. Fågelbilder på jaktfalk.
Jaktfalk (Gyr Falcon)

1 bild

Jorduggla (Short-eared Owl) Jorduggla (Asio flammeus) - Short-eared Owl. Ugglor. Fågelbilder på jorduggla.
Jorduggla (Short-eared Owl)

6 Bilder

Järnsparv (Dunnock) Järnsparv (Prunella modularis) - Dunnock. Fågelbilder på Järnsparv.
Järnsparv (Dunnock)

10 Bilder

Kaja (Western Jackdaw) Kaja - Western Jackdaw. Krågfåglar. Fågelbilder på kaja.
Kaja (Western Jackdaw)

6 Bilder

Kanadagås (Canada Goose) Kanadagås (Branta canadensis) - Canada Goose. Gäss. Fågelbilder på kanadagås.
Kanadagås (Canada Goose)

10 Bilder

Kaspisk Pipare (Caspian Plover) Kaspisk pipare (Charadrius asiaticus) - Caspian Plover. Fågelbilder på kaspisk pipare. Fotograferad vid Sandsjön Mörkö.
Kaspisk Pipare (Caspian Plover)

2 Bilder

Kattuggla (Tawny Owl) Kattuggla (Strix aluco) - Tawny Owl. Fågelbilder på kattuggla.
Kattuggla (Tawny Owl)

3 Bilder

Kentsk Tärna (Sandwich Tern) Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis) - Sandwich Tern. Fågelbilder på kensk tärna.
Kentsk Tärna (Sandwich Tern)

6 Bilder

Knipa (Common Goldeneye) Knipa (Bucephala clangula) - Common Goldeneye. Fågelbilder på knipa.
Knipa (Common Goldeneye)

20 Bilder

Knölsvan (Mute Swan) Knölsvan (Cygnus olor) - Mute swan. Svanar. Fågelbilder på knölsvan.
Knölsvan (Mute Swan)

15 Bilder

Kohäger (Cattle Egret) Kohäger (Bubulcus ibis) - Cattle Egret. Fågelbilder på kohäger. Hägrar. Fotograferad i Horn Nyköping.
Kohäger (Cattle Egret)

3 Bilder

Koltrast (Common Blackbird) Koltrast (Turdus merula) - Common Blackbird. Trastar. Fågelbilder på koltrast.
Koltrast (Common Blackbird)

8 Bilder

Kornsparv (Corn Bunting) Kornsparv - (Emberiza calandra) - Corn Bunting. Fågelbilder på kornsparv. Sparvar. Fotograferad i Svensksundsviken...
Kornsparv (Corn Bunting)

2 Bilder

Korp (Common Raven) Korp (Corvus corax) - Common Raven. Fågelbilder på korp.
Korp (Common Raven)

3 Bilder

Kricka (Common Teal) Kricka (Anas crecca) - Common Teal. Änder. Fågelbilder på kricka.
Kricka (Common Teal)

10 Bilder

Kråka (Carrion Crow) Kråka - Carrion Crow. Kråkfåglar. Fågelbilder på kråka.
Kråka (Carrion Crow)

11 Bilder

Kungsfiskare (Common Kingfisher) Kungsfiskare (Alcedo atthis) - Common Kingfisher. Fågelbilder den på otroligt vackra kungsfiskare. Storleken är 17-20 cm...
Kungsfiskare (Common Kingfisher)

56 Bilder

Kungsfågel (Goldcrest) Kungsfågel (Regulus regulus) - Goldcrest. Fågelbilder på kungsfågel.
Kungsfågel (Goldcrest)

14 Bilder

Kungsfågelsångare (Pallas's Leaf Warbler) Kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus) - Pallas’s Leaf Warbler. Fågelbilder på kungsfågelsångare. Fotograferad vid...
Kungsfågelsångare (Pallas's Leaf Warbler)

4 Bilder

Kungsörn (Golden Eagle) Kungsörn. Fågelbilder på kungsörn.
Kungsörn (Golden Eagle)

1 bild

Kustlabb (Parasitic Jaeger) Kustlabb | Parasitic Jaeger. Fotograferad på Öland.
Kustlabb (Parasitic Jaeger)

1 bild

Kustpipare (Grey Plover) Kustpipare (Pluvialis squatarola) - Grey Plover. Fågelbilder på kustpipare. Vadare. Fotograferade i Leonardsberg...
Kustpipare (Grey Plover)

17 Bilder

Kustsnäppa (Red Knot) Kustsnäppa (Calidris canutus) - Red Knot. Vadare. Fågelbilder på kustsnäppa.
Kustsnäppa (Red Knot)

6 Bilder

Kärrsnäppa (Dunlin) Kärrsnäppa (Calidris alpina) - Dunlin. Vadare. Fågelbilder på kärrsnäppa. Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping.
Kärrsnäppa (Dunlin)

48 Bilder

Kärrsångare (Marsh Warbler) Kärrsångare (Acrocephalus palustris) - Marsh Warbler. Sångare. Fågelbilder på kärrsångare. Fotograferade vid Herrebro...
Kärrsångare (Marsh Warbler)

13 Bilder

Ladusvala (Barn Swallow) Ladusvala (Hirundo rustica) - Barn Swallow. Svalor. Fågelbilder på ladusvala.
Ladusvala (Barn Swallow)

8 Bilder

Lappuggla (Great Grey Owl) Lappuggla (Strix nebulosa) - Great Grey Owl. Ugglor. Fågelbilder på lappuggla. Fotograferad i krokek Norrköping.
Lappuggla (Great Grey Owl)

3 Bilder

Lavskrika (Siberian Jay) Lavskrika (Perisoreus infaustus) - Siberian Jay. Kråkfåglar. Fågelbilder på lavskrika fotograferade i dalarna och...
Lavskrika (Siberian Jay)

6 Bilder

Ljungpipare (European Golden Plover) Ljungpipare (Pluvialis apricaria) - European Golden Plover. Vadare. Fågelbilder på ljungpipare.
Ljungpipare (European Golden Plover)

6 Bilder

Lundsångare (Greenish Warbler) Lundsångare - Greenish Warbler. Sångare. Fågelbilder på lundsångare.
Lundsångare (Greenish Warbler)

1 bild

Lärkfalk (Eurasian Hobby) Lärkfalk (Falco subbuteo) - Eurasian Hobby. Rovfåglar. Fågelbilder på lärkfalk.
Lärkfalk (Eurasian Hobby)

8 Bilder

Lövsångare (Willow Warbler) Lövsångare (Phylloscopus trochilus) - Willow Warbler. Fågelbilder på lövsångare.
Lövsångare (Willow Warbler)

8 Bilder

Mandarinand (Mandarin Duck) Mandarinand (Aix galericulata) - Mandarin Duck. Änder. Fågelbilder på den vackra mandarinanden. Fotograferad i...
Mandarinand (Mandarin Duck)

21 Bilder

Medelhavstrut (Yellow-Legged-Gull) Medelhavstrut (Yellow-legged Gul)l (rasen Larus michahellis atlantis?). Trutar. Fotograferad vid Gärstaverken i...
Medelhavstrut (Yellow-Legged-Gull)

6 Bilder

Mindre Flugsnappare (Red-breasted Flycatcher) Mindre flugsnappare (Ficedula parva) - Red-breasted Flycatcher. Flugsnappare. Fågelbilder på mindre flugsnappare.
Mindre Flugsnappare (Red-breasted Flycatcher)

15 Bilder

Mindre Hackspett (Lesser Spotted Woodpecker) Mindre hackspett (Dryobates minor) - Lesser Spotted Woodpecker. Hackspettar. Fågelbilder på mindre hackspett....
Mindre Hackspett (Lesser Spotted Woodpecker)

8 Bilder

Mindre Korsnäbb (Common Crossbill) Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra) - Common Crossbill. Korsnäppar. Fågelbilder på mindre korsnäbb.
Mindre Korsnäbb (Common Crossbill)

5 Bilder

Mindre Skrikörn (Lesser Spotted Eagle) Mindre Skrikörn (Clanga pomarina) - Lesser Spotted Eagle. Fotograferad på Öland.
Mindre Skrikörn (Lesser Spotted Eagle)

1 bild

Mindre Strandpipare (Little Ringed Plover) Mindre strandpipare (Charadrius dubius) - Little Ringed Plover. Vadare. Fågelbilder på mindre strandpipare....
Mindre Strandpipare (Little Ringed Plover)

39 Bilder

Mindre Sångsvan (Tundra Swan) Mindre sångsvan (Cygnus columbianus) - Tundra Swan. Svanar. Fågelbilder på mindre sångsvan.
Mindre Sångsvan (Tundra Swan)

3 Bilder

Mosnäppa (Temminck’s Stint) Mosnäppa (Calidris temminckii) - Temminck’s Stint. Vadare. Fågelbilder på mosnäppa.
Mosnäppa (Temminck’s Stint)

10 Bilder

Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper) Myrsnäppa (Calidris falcinellus) - Broad-billed Sandpiper. Vadare. Fågelbilder på myrsnäppa.
Myrsnäppa (Broad-billed Sandpiper)

2 Bilder

Myrspov (Bar-tailed Godwit) Myrspov (Limosa lapponica) - Bar-tailed Godwit. Vadare. Fågelbilder på myrspov.
Myrspov (Bar-tailed Godwit)

5 Bilder

Nattskärra (European Nightjar) Nattskärra (Caprimulgus europaeus) - European Nightjar. Fågelbilder på nattskärra. Fotograferad Ottenby Öland.
Nattskärra (European Nightjar)

2 Bilder

Nunnestenskvätta (Pied Wheatear) Nunnestenskvätta fotograferad vid Oxelesunds hamn. Tillhör familjen flugsnappare. Fågelbilder på nunnestenskvätta.
Nunnestenskvätta (Pied Wheatear)

4 Bilder

Näktergal (Thrush Nightingale) Näktergal (Luscinia luscinia) - Thrush Nightingale. Fågelbilder på näktergal.
Näktergal (Thrush Nightingale)

7 Bilder

Nötkråka (Spotted Nutcracker) Nötkråka - Spotted Nutcracker. Kråkfåglar. Fågelbilder på nötkråka.
Nötkråka (Spotted Nutcracker)

17 Bilder

Nötskrika (Eurasian Jay) Nötskrika (Garrulus glandarius) Eurasian Jay. Kråkfåglar. Fågelbilder på nötskrika. Fotograferade i Norrköping.
Nötskrika (Eurasian Jay)

12 Bilder

Nötväcka (Eurasian Nuthatch) Nötväcka (Sitta europaea) - Eurasian Nuthatch. Fågelbilder på nötväcka.
Nötväcka (Eurasian Nuthatch)

13 Bilder

Orre (Black Grouse)
Orre (Black Grouse)

13 Bilder

Ormvråk (Common Buzzard) Ormvråk (Buteo buteo) - Common Buzzard. Rovfåglar. Fågelbilder på ormvråk.
Ormvråk (Common Buzzard)

13 Bilder

Ortolansparv (Ortolan Bunting) Orotalnsparv- Ortolan Bunting. Sparvar. Fågelbilder på ortolansparv.
Ortolansparv (Ortolan Bunting)

2 Bilder

Pilfink (Eurasian Tree Sparrow) Pilfink (Passer montanus) - Eurasian Tree Sparrow. Fågelbilder på pilfink.
Pilfink (Eurasian Tree Sparrow)

8 Bilder

Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon) Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) - Peregrine Falcon. Rovfåglar. Fågelbilder på pilgrimsfalk.
Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon)

9 Bilder

Praktejder (King Eider) Praktejder (Somateria spectabilis) - King Eider. Änder. Fågelbilder på praktejder. Fotograferad i bråbiken Norrköping.
Praktejder (King Eider)

4 Bilder

Prutgås (Brent Goose) Prutgås (Branta bernicla) - Brent Goose. Gäss. Fågelbilder på prutgås.
Prutgås (Brent Goose)

9 Bilder

Prärieläpare (Buff-breasted Sandpiper) Prärielöpare (Calidris subruficollis) - Buff-breasted Sandpiper. Vadare. Fågelbilder på prärielöpare. Fotograferad vid...
Prärieläpare (Buff-breasted Sandpiper)

4 Bilder

Pungmes (Eurasian Penduline Tit) Pungmes (Remiz pendulinus) - Eurasian Penduline Tit. Mesar. Fågelbilder på pungmes. Fotograferade i Norrköping.
Pungmes (Eurasian Penduline Tit)

6 Bilder

Rallhäger (Squacco Heron) Rallhäger (Ardeola ralloides) - Squacco Heron. Hägrar. Fågelbilder på rallhäger. Fotograferad i Jönköping.
Rallhäger (Squacco Heron)

1 bild

Rapphöna (Grey Partridge) Rapphöna (Perdix perdix) - Grey Partridge. Fågelbilder på rapphöna.
Rapphöna (Grey Partridge)

3 Bilder

Ringduva (Common Wood Pigeon) Ringduva (Columba palumbus) - Common Wood Pigeon. Duvor. Fågelbilder på ringduva.
Ringduva (Common Wood Pigeon)

12 Bilder

Ringtrast (Ring Ouzel) Ringtrast (Turdus torquatus) - Ring Ouzel. Trastar. Fågelbilder på ringtrast.
Ringtrast (Ring Ouzel)

14 Bilder

Rosenfink (Common Rosefinch) Rosenfink är en fågel som tillhör familjen finkar.
Rosenfink (Common Rosefinch)

6 Bilder

Roskarl (Ruddy Turnstone) Rostkarl (Arenaria interpres) - Ruddy Turnstone. Vadare. Fågelbilder på roskarl. Fotograferade på Öland.
Roskarl (Ruddy Turnstone)

2 Bilder

Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow) Rostgumpsvala (Cecropis daurica) - Red-rumped Swallow. Svalor. Fotograferade vid Kungsgården Ottenby Öland.
Rostgumpsvala (Red-rumped Swallow)

6 Bilder

Rubinnäktergal (Siberian rubythroat) Rubinnäktergal (Calliope calliope) | Siberian rubythroat. Fågelbilder fotograferad i Vargön i Vänersborg. Sveriges andra...
Rubinnäktergal (Siberian rubythroat)

11 Bilder

Råka (Rook) Råka (Corvus frugilegus) - Rock. Kråkfåglar. Fågelbilder på råka.
Råka (Rook)

3 Bilder

Röd Glada (Red Kite) Röd glada (Milvus milvus) - Red kite. Rovfåglar. Fågelbilder på röd glada.
Röd Glada (Red Kite)

4 Bilder

Rödbena (Common Redshank) Rödbena (Tringa totanus) - Common Redshank. Vadare. Fågelbilder på rödbena.
Rödbena (Common Redshank)

8 Bilder

Rödhake (European Robin) Rödhake (Erithacus rubecula) - European Robin. Tillhör familjen flugsnappare. Fågelbilder på rödhake.
Rödhake (European Robin)

10 Bilder

Rödhalsad Gås (Red-breated Goose) Rödhalsad gås (Branta ruficollis) - Red-breated Goose. Gäss. Fågelbilder på rödhalsad gås. Fotograferad i Tycklinge...
Rödhalsad Gås (Red-breated Goose)

5 Bilder

Rödhuvad Dykand (Red-crested Pochard) Rödhuvad dykand (Lanius senator) - Red-crested Pochard. Änder. Fågelbilder på rödhuvad dykand.
Rödhuvad Dykand (Red-crested Pochard)

3 Bilder

Rödhuvad Törnskata (Woodchat Shrike) Rödhuvad törnskata (Lanius senator) - Woodchat Shrike. Törnskator. Fågelbilder på rödhuvad törnskata. Fotograferad på...
Rödhuvad Törnskata (Woodchat Shrike)

7 Bilder

Rödspov (Black-tailed Godwit) Rödspov (Limosa limosa) - Black-tailed Godwit. Vadare. Fågelbilder på rödspov.
Rödspov (Black-tailed Godwit)

15 Bilder

Rödstjärt (Common Redstart) Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) - Common Redstart. Familjen flugsnappare. Fågelbilder på rödstjärt.
Rödstjärt (Common Redstart)

16 Bilder

Rödvingetrast (Redwing) Rödvingetrast (Turdus iliacus) - Redwing. Fågelbilder på rödvingetrast. Familjen trastar. Fotograferade i Norrköping.
Rödvingetrast (Redwing)

13 Bilder

Rörhöna (Common Moorhen) Rörhöna (Gallinula chloropus) Common Moorhen. Fågelbilder på rörhöna.
Rörhöna (Common Moorhen)

9 Bilder

Rörsångare (European Reed Warbler) Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus) - European Reed Warbler. Familjen sångare. Fågelbilder på rörsångare. Fotograferade...
Rörsångare (European Reed Warbler)

7 Bilder

Salskrake (Smew) Salskrake (Mergellus albellus) - Smew. Fågelbilder på salskrake. Tillhör familjen andfåglar. Fotograferad vid Åby gård...
Salskrake (Smew)

16 Bilder

Sandlöpare (Sanderling) Sandlöpare (Calidris alba) - Sanderling. Vadare. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på sandlöpare. Fotograferade på...
Sandlöpare (Sanderling)

12 Bilder

Sibirisk Järnsparv (Siberian Accentor) Sibirisk järnsparv (Prunella montanella) - Siberian Accentor. Tillhör familjen sparvar. Fågelbilder på sibisrisk...
Sibirisk Järnsparv (Siberian Accentor)

3 Bilder

Sidensvans (Bohemian Waxwing) Sidensvans (Bombycilla garrulus) - Bohemian Waxwing. Tillhör familjen sidensvansar. Fågelbilder på sidensvans.
Sidensvans (Bohemian Waxwing)

20 Bilder

Sillgrissla (Common Murre) Sillgrissla (Uria aalge) - Common Murre. Tillhör familjen alkor. Fågelbilder på sillgrissla.
Sillgrissla (Common Murre)

8 Bilder

Silltrut (Lesser Black-backed Gull) Silltrut (Larus fuscus) - Lesser Black-backed Gull. Tillhör familjen trutar. Fågelbilder på silltrut.
Silltrut (Lesser Black-backed Gull)

9 Bilder

Silvertärna (Arctic Tern) Silvertärna (Sterna paradisaea) - Arctic Tern. Tillhör familjen tärnor. Fågelbilder på silvertärna.
Silvertärna (Arctic Tern)

13 Bilder

Skata (Common Magpie) Skata (Pica pica) Common Magpie. Tillhör familjen kråkor. Fågelbilder på skata.
Skata (Common Magpie)

5 Bilder

Skedand (Northern Shoveler) Skedand - Northern Shoveler. Tillhör familjen änder. Tillhör familjen änder. Fågelbilder på skedand.
Skedand (Northern Shoveler)

11 Bilder

Skedstork (Eurasian Spoonbill) Skedstork (Platalea leucorodia) - Eurasian Spoonbill. Tillhör familjen storkar. Fågelbilder på skedstork.
Skedstork (Eurasian Spoonbill)

3 Bilder

Skogsduva (Stock Dove) Skogsduva (Columba oenas) - Stock Dove. Tillhör familjen duvor. Fågelbilder på skogsduva.
Skogsduva (Stock Dove)

15 Bilder

Skogssnäppa (Green Sandpiper) Skogssnäppa (Tringa ochropus) - Green Sandpiper. Fågelbilder på skogssnäppa.
Skogssnäppa (Green Sandpiper)

4 Bilder

Skrattmås (Black-headed Gull) Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus) - Black-headed Gull. Tillhör familjen måsar. Fågelbilder på skrattmås.
Skrattmås (Black-headed Gull)

8 Bilder

Skräntärna (Caspian Tern) Skräntärna (Hydroprogne caspia) - Caspian Tern. Tillhör familjen tärnor. Fågelbilder på skräntärna.
Skräntärna (Caspian Tern)

24 Bilder

Skäggdopping (Great Crested Grebe) Skäggdopping (Podiceps cristatus) - Great Crested Grebe. Tillhör familjen doppingar. Fågelbilder på skäggdopping.
Skäggdopping (Great Crested Grebe)

9 Bilder

Skäggmes (Bearded Reedling) Skäggmes (Panurus biarmicus) - Bearded Reedling. Tillhör familjen mesar. Fågelbilder på skäggmes.
Skäggmes (Bearded Reedling)

6 Bilder

Skärfläcka (Pied Avocet) Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) - Pied Avocet. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på den vackra skärfläckan.
Skärfläcka (Pied Avocet)

14 Bilder

Skärsnäppa (Purple Sandpiper) Skärsnäppa (Calidris maritima) - Purple Sandpiper. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på skärsnäppa.
Skärsnäppa (Purple Sandpiper)

3 Bilder

Slaguggla (Ural Owl) Slaguggla (Ural Owl). Ugglor. Fågelbilder fotograferad i Oskarsparken Örebro
Slaguggla (Ural Owl)

4 Bilder

Smalnäbbad Simsnäppa (Red-necked Phalarope) Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) - Red-necked Phalarope. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på smalnäbbad...
Smalnäbbad Simsnäppa (Red-necked Phalarope)

2 Bilder

Smådopping (Little Grebe) Smådopping (Tachybaptus ruficollis) - Little Grebe. Tillhör familjen doppingar. Fågelbilder på smådopping.
Smådopping (Little Grebe)

10 Bilder

Smålom (Red-throated Diver) Smålom | Red-throated Diver. Tillhör familjen lommar. Fågelbilder på smålom.
Smålom (Red-throated Diver)

1 bild

Småskrake (Red-breasted Merganser) Småskrake (Mergus serrator) - Red-breasted Merganser. Tillhör familjen änder. Fågelbilder på småskrake.
Småskrake (Red-breasted Merganser)

14 Bilder

Småsnäppa (Little Stint) Småsnäppa (Calidris minuta) - Little Stint. Vadare. Fågelbilder på småsnäppa. Fotograferad vid Leonardsberg Norrköping.
Småsnäppa (Little Stint)

26 Bilder

Småspov (Whimbrel) Småspov (Numenius phaeopus) - Whimbrel. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på småspov.
Småspov (Whimbrel)

6 Bilder

Småtärna (Little Tern) Småtärna (Sternula albifrons) - Little Tern. Tillhör familjen tärnor. Fågelbilder på småtärna.
Småtärna (Little Tern)

10 Bilder

Snatterand (Gadwall) Snatterand - Gadwall. Tillhör familjen änder. Fågelbilder på snatterand.
Snatterand (Gadwall)

18 Bilder

Snösparv (Snow Bunting) Snösparv (Plectrophenax nivalis) - Snow Bunting. Tillgör familjen sparvar. Fågelbilder på snösparv.
Snösparv (Snow Bunting)

9 Bilder

Sothöna (Eurasian Coot) Sothöna (Fulica atra) - Eurasian Coot. Fågelbilder på sothöna.
Sothöna (Eurasian Coot)

14 Bilder

Sparvhök (Eurasian Sparrowhawk) Sparvhök (Accipiter nisus) - Eurasian Sparrowhawk. Tillhör familjen rovfåglar. Fågelbilder på sparvhök.
Sparvhök (Eurasian Sparrowhawk)

10 Bilder

Sparvuggla (Eurasian Pygmy Owl) Bilder på sparvuggla (Glaucidium passerinum) - Eurasian Pygmy Owl. Tillhör familjen ugglor. Fotograferad i Vrinnevi...
Sparvuggla (Eurasian Pygmy Owl)

1 bild

Spetsberggås (Pink-footed Goose) Spetsberggås | Pink-footed Goose. Tillhör familjen gäss. Fågelbilder på spetsbergsgås.
Spetsberggås (Pink-footed Goose)

1 bild

Spillkråka (Black Woodpecker) Spillkråka (Dryocopus martius) - Black Woodpecker. Tillhör familjen hackspettar. Fågelbilder på spillkråka.
Spillkråka (Black Woodpecker)

3 Bilder

Stare (Common Starling) Stare (Sturnus vulgaris) - Common Starling. Fågelbilder på stare.
Stare (Common Starling)

14 Bilder

Steglits (European Goldfinch) Steglits - European Goldfinch. Fågelbilder på steglits.
Steglits (European Goldfinch)

8 Bilder

Stenknäck (Hawfinch) Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes) - Hawfinch. Tillhör familjen finkar. Fågelbilder på stenknäck.
Stenknäck (Hawfinch)

13 Bilder

Stenskvätta (Northern Wheatear) Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) - Northern Wheatear. TTillhör familjen flugsnappare. Fågelbilder på stenskvätta.
Stenskvätta (Northern Wheatear)

13 Bilder

Stjärtand (Northern Pintail) Stjärtand (Anas acuta) - Northern Pintail. Tillhör familjen änder. Fågelbilder på stjärtand.
Stjärtand (Northern Pintail)

5 Bilder

Stjärtmes (Long-tailed Tit) Stjärtmes (Aegithalos caudatus) - Long-tailed Tit.. Tillhör familjen mesar. Fågelbilder på stjärtmes.
Stjärtmes (Long-tailed Tit)

16 Bilder

Storlom (Black-throated Diver) Storlom (Gavia arctica) - Black-throated Diver. Tillhör familjen lommar. Fågelbilder på storlom.
Storlom (Black-throated Diver)

15 Bilder

Storskarv (Great Cormorant) Storskarv (Phalacrocorax carbo) - Great Cormorant. Tillhör familjen skarvar. Fågelbilder på storskarv.
Storskarv (Great Cormorant)

23 Bilder

Storskrake (Goosander) Storskrake (Mergus merganser) - Goosander. Tillhör familjen änder.Fågelbilder på storskrake.
Storskrake (Goosander)

9 Bilder

Storspov (Eurasian Curlew) Storspov (Numenius arquata) är en fågel som tillhör familjen snäppor inom ordningen vadarfåglar.
Storspov (Eurasian Curlew)

10 Bilder

Strandskata (Eurasian Oystercatcher) Strandskata (Haematopus ostralegus) - Eurasian Oystercatcher. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på strandskata.
Strandskata (Eurasian Oystercatcher)

9 Bilder

Strömstare (White-throated Dipper) Strömstare (Cinclus cinclus) - White-throated Dipper. Fågelbilder på strömstare.
Strömstare (White-throated Dipper)

35 Bilder

Stäpphök (Pallid Harrier) Stäpphök (Circus macrourus) - Pallid Harrier. Fågelbilder på stäpphök. Tillhör familjen rovfåglar. Både adult och...
Stäpphök (Pallid Harrier)

10 Bilder

Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker) Större hackspett (Dendrocopos major) - Great Spotted Woodpecker. Tillhör familjen hackspettar. Fågelbilder på större...
Större Hackspett (Great Spotted Woodpecker)

17 Bilder

Större Skrikörn (Greater Spotted Eagle) Större Skrikörn | Greater Spotted Eagle. Tillhör familjen rovfåglar. Fotograferad på Öland.
Större Skrikörn (Greater Spotted Eagle)

2 Bilder

Större Strandpipare (Common Ringed Plover) Större strandpipare (Charadrius hiaticula) - Common Ringed Plover. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på större...
Större Strandpipare (Common Ringed Plover)

30 Bilder

Större Turturduva (Oriental Turtle Dove) Större turturduva (Streptopelia orientalis) - Oriental Turtle Dove. Tillhör familjen duvor. Fågelbilder på större...
Större Turturduva (Oriental Turtle Dove)

3 Bilder

Svart Rödstjärt (Black Redstart) Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) - Black Redstart. Tillhör familjen flugsnappare. Fågelbilder på svart rödstjärt.
Svart Rödstjärt (Black Redstart)

18 Bilder

Svartbent Strandpipare (Kentish Plover) Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus) - Kentish Plover. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på svartbent...
Svartbent Strandpipare (Kentish Plover)

2 Bilder

Svarthakad Buskskvätta (Common Stonechat) Svarthakad Buskskvätta (Saxicola rubicola) - Common Stonechat. Tillhör familjen flugsnappare. Fågelbilder på svarthakad...
Svarthakad Buskskvätta (Common Stonechat)

2 Bilder

Svarthakedopping (Horned Grebe) Svarthakedopping (Podiceps auritus) - Horned Grebe. Fågelbilder på svarthakedopping. TIllhör familjen doppingar....
Svarthakedopping (Horned Grebe)

23 Bilder

Svarthalsad Dopping (Black-necked Grebe) Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) - Black-necked Grebe. Tillhör familjen doppingar. Fågelbilder på svarthalsad...
Svarthalsad Dopping (Black-necked Grebe)

8 Bilder

Svarthalsad Trast (Dark-throated Thrush) Svarthalsad trast (Turdus atrogularis) - Dark-throated Thrush. Fågelbilder på svarthalsad trast. Tillhör familjen...
Svarthalsad Trast (Dark-throated Thrush)

5 Bilder

Svarthuvad Mås (Mediterranean Gull) Svarthuvad mås (Ichthyaetus melanocephalus) - Mediterranean Gull. Tillhör familjen måsar. Fågelbilder på svarthuvad mås.
Svarthuvad Mås (Mediterranean Gull)

3 Bilder

Svarthätta (Blackcap) Svarthätta (Sylvia atricapilla) - Blackcap. Tillhör familjen sångare. Fågelbilder på svarthätta.
Svarthätta (Blackcap)

5 Bilder

Svartkråka Svartkråka. Fågelbilder på svartkråka. Fotograferad vid Linhem.
Svartkråka

1 bild

Svartmes (Coal Tit) Svartmes (Periparus ater) - Coal Tit. Fågelbilder på svartmes. Tillhör familjen mesar. Fotograferde i Kårtorp...
Svartmes (Coal Tit)

5 Bilder

Svartpannad Törnskata (Lesser Grey Shrike) Svartpannad törnskata (Lanius minor) - Lesser Grey Shrike. Tillhör familjen törnskator. Fågelbilder på svartpannad...
Svartpannad Törnskata (Lesser Grey Shrike)

4 Bilder

Svartsnäppa (Spotted Redshank) Svartsnäppa (Tringa erythropus) - Spotted Redshank. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på svartsnäppa.
Svartsnäppa (Spotted Redshank)

16 Bilder

Svarttärna (Black Tern) Svarttärna (Chlidonias niger) - Black Tern. Fågelbilder på svarttärna. Tillhör familjen tärnor. Fotograferad i Görans...
Svarttärna (Black Tern)

7 Bilder

Svartvingad Glada (Black-shouldered Kite) Svartvingad glada (Elanus caeruleus) - Black-shouldered Kite. Tillhör familjen rovfåglar. Fågelbilder på svartvingad...
Svartvingad Glada (Black-shouldered Kite)

2 Bilder

Svartvingad Vadarsvala (Black-winged Pratincole) Svartvingad vadarsvala (Glareola nordmanni) - Black-winged Pratincole. Tillhör familjen vadare. Fågelbilder på...
Svartvingad Vadarsvala (Black-winged Pratincole)

2 Bilder

Svartvit Flugsnappare (European Pied Flycatcher) Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) - European Pied Flycatcher. Tillhör familjen flugsnappare. Fågelbilder på...
Svartvit Flugsnappare (European Pied Flycatcher)

11 Bilder

Svärta (Velvet Scoter) Svärta (Melanitta fusca) - Velvet Scoter. Tillhör familjen änder. Fågelbilder på svärta.
Svärta (Velvet Scoter)

4 Bilder

Sädesärla (White Wagtail) Sädesärla (Motacilla alba) - White Wagtail. Tillhör familjen ärlor. Fågelbilder på sädesärla.
Sädesärla (White Wagtail)

29 Bilder

Sädgås (Bean Goose) Sädgås (Anser fabalis) - Bean Goose. Tillhör familjen gäss. Fågelbilder på sädgås.
Sädgås (Bean Goose)

4 Bilder

Sävsparv (Common Reed Bunting) Sävsparv (Emberiza schoeniclus) - Common Reed Bunting. Tillhör familjen sparvar. Fågelbilder på sävsparv.
Sävsparv (Common Reed Bunting)

9 Bilder

Sävsångare (Sedge Warbler) Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus) - Sedge Warbler. Tillhör familjen sångare. Fågelbilder på sävsångare....
Sävsångare (Sedge Warbler)

18 Bilder

Sånglärka (Eurasian Skylark) Sånglärka (Alauda arvensis) - Eurasian Skylark. Tillhör familjen lärkor. Fågelbilder på sånglärka.
Sånglärka (Eurasian Skylark)

7 Bilder

Sångsvan (Whooper Swan) Sångsvan (Cygnus cygnus) - Whooper Swan. Tillhör familjen svanar. Fågelbilder på sångsvan.
Sångsvan (Whooper Swan)

20 Bilder

Tajgablåstjärt (Red-flanked Bluetail) Tajgablåstjärt (Tarsiger cyanurus) - Red-flanked Bluetail. Fågelbilder på tajgablåstjärt. Tillhör familjen flugsnappare....
Tajgablåstjärt (Red-flanked Bluetail)

5 Bilder

Talgoxe (Great Tit) Talgoxe (Parus major) - Talgoxe | Great Tit. Tillhör familjen mesar. Fågelbilder på talgoxe.
Talgoxe (Great Tit)

19 Bilder

Tallbit (Pine Grosbeak) Tallbit (Pinicola enucleator) - Pine Grosbeak. Fågelbilder på tallbit. Fotograferade i Norrköping och i Falköping. Dem...
Tallbit (Pine Grosbeak)

21 Bilder

Talltita (Willow Tit) Talltita (Poecile montanus) - Willow Tit. Tillhör familjen mesar. Fågelbilder på talltita.
Talltita (Willow Tit)

3 Bilder

Taltrast (Song Thrush) Taltrast (Turdus philomelos) Song Thrush. Tillhör familjen trastar. Fågelbilder på taltrast.
Taltrast (Song Thrush)

8 Bilder

Tamduva (Rock Dove) Tamduva - Rock Dove. tillhör familjen duvor. Fågelbilder på tamduva.
Tamduva (Rock Dove)

7 Bilder

Tjäder (Western Capercaillie) Tjäder (Tetrao urogallus) - Western Capercaillie. Fågelbilder på tjäder. Fotograferade i Åby Norrköping.
Tjäder (Western Capercaillie)

15 Bilder

Tobisgrissla (Black Guillemot) Tobisgrissla (Cepphus grylle) - Black Guillemot. Tillhör familjen alkor. Fågelbilder på tobisgrissla.
Tobisgrissla (Black Guillemot)

7 Bilder

Tofslärka (Crested Lark) Tofslärka (Galerida cristata) - Crested Lark. Fågelbilder på tofslärka. Tillhör familjen lärkor. Fotograferade i Hageby...
Tofslärka (Crested Lark)

4 Bilder

Tofsmes (Crested Tit) Tofsmes (Lophophanes cristatus) - Crested Tit. Fågelbilder på tofsmes. Fotograferade i Kårtorp Norrköping,...
Tofsmes (Crested Tit)

8 Bilder

Tofsvipa (Northern Lapwing) Tofsvipa (Vanellus vanellus) - Northern Lapwing. Fågelbilder på tofsvipa.
Tofsvipa (Northern Lapwing)

11 Bilder

Tordmule (Razorbil) Tordmule (Alca torda) - Razorbill. Fågelbilder på tordmule. Fotograferade på stora karlsö Gotland.
Tordmule (Razorbil)

14 Bilder

Tornfalk (Common Kestrel) Tornfalk (Falco tinnunculus) - Common Kestrel. Tillhör familjen rovfåglar. Fågelbilder på tornfalk.
Tornfalk (Common Kestrel)

37 Bilder

Tornseglare (Common Swift) Tornseglare (Apus apus) - Common Swift. Fågelbilder på tornseglare.
Tornseglare (Common Swift)

10 Bilder

Trana (Common Crane) Trana (Grus grus) - Common Crane. Fågelbilder på trana.
Trana (Common Crane)

10 Bilder

Trastsångare (Great Reed Warbler) Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus) - Great Reed Warbler. Fågelbilder på trastsångare. Fotograferad i Fröjerum.
Trastsångare (Great Reed Warbler)

1 bild

Tretåig Hackspett (Three-toed Woodpecker) Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) - Three-toed Woodpecker. Fågelbilder på tretåig hackspett. Fotograferad i...
Tretåig Hackspett (Three-toed Woodpecker)

3 Bilder

Trädgårdssångare (Garden Warbler) Trädgårdssångare (Sylvia borin) - Garden Warbler. Fågelbilder på trädgårdssångare.
Trädgårdssångare (Garden Warbler)

3 Bilder

Trädgårdsträdkrypare (Short-toed Treecreeper) Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla) - Short-toed Treecreeper. Fågelbilder på trädgårdsträdkrypare. Fotograferad...
Trädgårdsträdkrypare (Short-toed Treecreeper)

2 Bilder

Trädkrypare (Eurasian Treecreeper) Trädkrypare (Certhia familiaris) - Eurasian Treecreeper. Fågelbilder på trädkrypare.
Trädkrypare (Eurasian Treecreeper)

9 Bilder

Trädpiplärka (Tree Pipit) Trädpiplärka (Anthus trivialis) - Tree Pipit. Bilder på trädpiplärka.
Trädpiplärka (Tree Pipit)

5 Bilder

Turkduva (Eurasian Collared Dove) Turkduva (Streptopelia decaocto) - Eurasian Collared Dove. Fågelbilder på turkduva.
Turkduva (Eurasian Collared Dove)

11 Bilder

Turturduva (European Turtle Dove) Turturduva (Streptopelia turtur) - European Turtle Dove. Tillhör familjen duvor. Sällsynt gäst i Sverige. Fågelbilder på...
Turturduva (European Turtle Dove)

13 Bilder

Tuvsnäppa (Pectoral Sandpiper) Tuvsnäppa (Calidris melanotos) - Pectoral Sandpiper. Fågelbilder på tuvsnäppa.
Tuvsnäppa (Pectoral Sandpiper)

2 Bilder

Tärnmås (Sabine’s Gull) Tärnmås (Xema sabini) - Sabine’s Gull. Fågelbilder på tärnmås. Fotograferd i Ventlinge på Öland.
Tärnmås (Sabine’s Gull)

5 Bilder

Törnskata (Red-backed Shrike) Törnskata (Lanius collurio) - Red-backed Shrike. Fågelbilder på törnskata.
Törnskata (Red-backed Shrike)

19 Bilder

Törnsångare (Common Whitethroat) Törnsångare (Curruca communis) - Common Whitethroat. Fågelbilder på törnsångare.
Törnsångare (Common Whitethroat)

15 Bilder

Varfågel (Great Grey Shrike) Varfågel (Lanius excubitor) - Great Grey Shrike. Fågelbilder på varfågel. Fotograferad i Svensksundsviken Norrköping och...
Varfågel (Great Grey Shrike)

6 Bilder

Vattenrall (Water Rail) Vattenrall. Fågelbilder på vattenrall. Fotograferad i Varberg.
Vattenrall (Water Rail)

3 Bilder

Vigg (Tufted Duck) Vigg (Aythya fuligula) - Tufted Duck. Fågelbilder på vigg.
Vigg (Tufted Duck)

9 Bilder

Vinterhämpling (Twite) Vinterhämpling (Linaria flavirostris) - Twite. Fågelbilder på vinterhämpling.
Vinterhämpling (Twite)

13 Bilder

Vit Stork (White Stork) Vit stork (Ciconia ciconia) - White Stork. Fågelbilder på vit stork. Fotograferade i Lund och vid Vrångsjö Gård i...
Vit Stork (White Stork)

12 Bilder

Vitkindad Gås (Barnacle Goose) Vitkindad gås (Branta leucopsis) - Barnacle Goose. Fågelbilder på vitkindad gås.
Vitkindad Gås (Barnacle Goose)

11 Bilder

Vitnäbbad Islom (Yellow-billed Diver) Vitnäbbad islom (Gavia adamsii) - Yellow-billed Diver Fågelbilder på vitnäbbad islon fotograferad vid Bibybron...
Vitnäbbad Islom (Yellow-billed Diver)

3 Bilder

Vittrut (Glaucous Gull) Vittrut (Larus hyperboreus) - Glaucous Gull. Fågelbilder på vittrut. Fotograferade i Norrköping och i Vadstena.
Vittrut (Glaucous Gull)

3 Bilder

Vitvingad Trut (Iceland Gull) Vitvingad Trut (Larus glaucoides) - Iceland Gull. Fågelbilder på vitvingad trut. Fotograferad vid trutdammen i...
Vitvingad Trut (Iceland Gull)

1 bild

Ägretthäger (Great Egret) Ägretthäger (Ardea alba) - Great Egret Fågelbilder på ägretthäger fotograferad i Leonardsberg Norrköping och i Nybro...
Ägretthäger (Great Egret)

27 Bilder

Ängshök (Montague’s Harrier) Ängshök (Circus pygargus) - Montague’s Harrier. Fågelbilder på ängshök. Fotograferade i Svensksundsviken Norrköping.
Ängshök (Montague’s Harrier)

3 Bilder

Ängspiplärka (Meadow Pipit) Ängspiplärka (Anthus pratensis) - Meadow Pipit. Fågelbilder på ängspiplärka.
Ängspiplärka (Meadow Pipit)

3 Bilder

Ärtsångare (Lesser Whitethroat) Ärtsångare (Curruca curruca) - Lesser Whitethroat. Fågelbilder på ärtsångare.
Ärtsångare (Lesser Whitethroat)

6 Bilder

Årta (Garganey) Årta (Spatula querquedula eller Anas querquedula) - Garganey. Fågelbilder på årta.
Årta (Garganey)

2 Bilder

Ökenstenskvätta (Desert Wheatear) Ökenstenskvätta (Desert Wheatear). Ny art för Östergötland. Tillhör familjen flugsnappare. Fotograferad i Marviken...
Ökenstenskvätta (Desert Wheatear)

14 Bilder