Åkte idag ut till Herrebro våtmark en sväng. Lite nya fåglar hördes och sågs så som lövsångare, svarthätta och fisktärna. Var väldigt många skrattmåsar idag vid våtmarken. En grågås hade fått 8st småttingar. En gransångare sjöng i en buske. Nere vid gömslet så födosökte sävsparvarna efter insekter.

Sävsparv Herrebro våtmark Norrköping

Sävsparv Herrebro våtmark Norrköping